Werkgroepen

Elke deelnemer aan de conferentie is in gesprek gegaan met 2 van de 5 werkgroepen. Hebben de groepen de juiste richting gekozen? Zou u bepaalde zaken anders aanpakken? Dit als basis voor de verdere vervolgstappen. Benieuwd naar wat de sessies hebben opgeleverd? Bekijk dan per werkgroep een overzicht.

1. Opzetten en starten van een bewustwordingscampagne
Het stimuleren van de dialoog tussen en met inwoners en professionals waarin het belang van vroegtijdig actie ondernemen wordt benadrukt.

2. Coalitie wonen, zorg en welzijn
Het opzetten van de coalitie wonen, zorg en welzijn en het uitwerken van de ambities en aanpak (met input van woonbehoefte-onderzoek en leefbaarheidsonderzoek) per kern.

3. Versterken structuur voor vroegsignalering per kern
Het creëren of versterken van mogelijkheden (zoals voorzieningen of samenwerkingsafspraken) zodat signalen van ouderen vroeg worden opgepikt door medewerkers welzijn, zorg en wonen. Een eilandelijk loket kan helpen bij de vroegsignalering.

4. Organiseren ander zorg/dienstenaanbod
Inventariseren welke ideeën en behoeften er zijn, wat er (inter)nationaal gebeurt en uitwerken top 3 om gezamenlijk ander aanbod te realiseren.

5. Positieve gezondheid
Het gedachtegoed en aanpak Positieve Gezondheid delen zodat iedereen dezelfde taal spreekt en dezelfde uitgangspunten heeft. Betreft o.a. het opstellen van een analyse van overeenkomsten/verschillen tussen GIZ- methodiek gemeente en Positieve Gezondheid.