Werkgroep 5

5. Positieve gezondheid
Het gedachtegoed en aanpak Positieve Gezondheid delen zodat iedereen dezelfde taal spreekt en dezelfde uitgangspunten heeft. Betreft o.a. het opstellen van een analyse van overeenkomsten/verschillen tussen GIZ- methodiek gemeente en Positieve Gezondheid.

De bezoekers van de conferentie waren onder de indruk van het anders kijken naar gezondheid. Waaronder de uitleg over de invloed van een verandering in het spinnenweb op totale welbevinden. Kortom: een grote potentie om positieve gezondheid in te brengen als ‘betere’ benadering van gezondheid.