ANBI

Als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn de zorgactiviteiten van Stichting Paulina.nu niet gericht op het behalen van winst.

Bestuur
 • De heer Robijn, voorzitter
 • De heer Helmig, penningmeester
 • De heer Moerland, secretaris
 • De heer Dogterom, bestuurslid
 • De heer Visser, bestuurslid
 • Mevrouw Lugtenburg, bestuurslid
 • Mevrouw Zeelenberg, bestuurslid
Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De programmamanager ontvangt een vergoeding voor haar werkzaamheden van Stichting Paulina.nu. De hoogte van deze vergoeding is vooraf vastgelegd in een managementovereenkomst.

Jaarrekening 2019

Download hier de jaarrekening 2019

Adressen en gegevens

U kunt ons uitsluitend op afspraak bezoeken!

Bezoekadres
Raadhuisstraat 1
3241 CP Middelharnis

Postadres
Oostdijk 1
3241 CN Middelharnis

KVK nummer
68348606

RSIN/fiscaal nummer
857404829

Hoofdlijnen beleidsplan Paulina.nu

Ambitie

Paulina.nu is opgericht om met een innovatieve kijk de gezondheid op Goeree-Overflakkee een impuls te geven. Om een vitale leefstijl te stimuleren. En om zorg dichtbij te kunnen blijven aanbieden. En daar stopt het niet, als het aan de deelnemers van Paulina.nu ligt. De ambitie van dit unieke samenwerkingsverband is binnen 20 jaar van Goeree-Overflakkee de gelukkigste en gezondste plek van Nederland te maken – waar de gezondheidszorg het beste georganiseerd is. Paulina.nu kiest bewust voor een grote ambitie. Onze aanpak is ‘groot denken en klein doen’.

De ambitie van Paulina is vertaald naar 4 strategische doelen en 3 thema’s:

Strategische doelen
 • Het gezonder maken van de bewoners van Goeree-Overflakkee;
 • Het zorgsysteem optimaal en innovatief organiseren rondom de bewoners van Goeree-Overflakkee;
 • De bewoners van Goeree-Overflakkee eigen regie geven over de organisatie van hun zorg;
 • Een brede gezondheidsbeweging opzetten die stichting Paulina.nu op termijn overbodig maakt.
Thema’s
 • Preventie en werken aan gezondheid: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk eilandbewoners ziek worden. Hoe kunnen we overschakelen van ‘zorgdenken’ naar ‘gezondheidsdenken’?
 • Optimale zorg rondom de bewoner: In veel gevallen hebben eilandbewoners zorg nodig van verschillende aanbieders of specialisten. Hoe zorgen we ervoor dat al deze zorg goed op elkaar aansluit, gericht op de patiënt?
 • Verbinding en de gezondheidsbeweging: Goede zorg dichtbij houden is niet alleen een taak van de zorgaanbieders. Daar kan iedereen op het eiland bij helpen. Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk partijen en bewoners zich aansluiten bij Paulina.nu?