ANBI

Als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn de zorgactiviteiten van Stichting Paulina.nu niet gericht op het behalen van winst.

Bestuur

Paulina.nu wordt vertegenwoordigd door een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de regio; professionals met een binding met de omgeving en de zorg voor haar bewoners. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de meerjarenvisie, monitoring van de uitvoering van het jaarplan en financiële huishouding van de stichting.

Een dagelijks bestuur vormt een kleiner team wat fungeert als klankbord voor programmamanager Ilze Timmers. De programmamanager is verantwoordelijk voor beleidsadvisering en de uitvoering van het beleid van de stichting.

Het algemeen bestuur bestaat uit:

  • De heer Robijn, voorzitter (tevens dagelijks bestuur)
  • De heer Helmig, penningmeester (tevens dagelijks bestuur)
  • De heer Moerland, secretaris (tevens dagelijks bestuur)
  • De heer Dogterom, bestuurslid
  • De heer Visser, bestuurslid
  • Mevrouw Zeelenberg, bestuurslid
Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De programmamanager ontvangt een vergoeding voor haar werkzaamheden van Stichting Paulina.nu. De hoogte van deze vergoeding is vooraf vastgelegd in een managementovereenkomst.

ANBI rapportage

Download hier de ANBI rapportage 2020

Adressen en gegevens

U kunt ons uitsluitend op afspraak bezoeken!

Bezoekadres
Raadhuisstraat 1
3241 CP Middelharnis

Postadres
Oostdijk 1
3241 CN Middelharnis

KVK nummer
68348606

RSIN/fiscaal nummer
857404829