“Het eiland waar de gezondheidszorg het beste is georganiseerd en betaalbaar blijft, het gezondheidseiland van Nederland.”

Eilandbreed gedragen initiatief

Om de zorg anders te organiseren en toekomstbestendig te maken is samenwerking vereist. Om dat succesvol te doen heb je een platform nodig dat verbindt, inspireert en ondersteunt. Paulina.nu is dat platform: gemeente, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ondernemers slaan hun handen ineen.

Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en liefde voor het eiland werken wij samen aan een gezond, vitaal en welvarend Goeree-Overflakkee. Het eiland waar de gezondheidszorg het beste is georganiseerd en betaalbaar blijft, het gezondheidseiland van Nederland.

Onze pijlers

Optimale zorg rondom bewoners

De zorg afstemmen op de behoeften en wensen van de bewoner, gecombineerd met de ‘juiste zorg op de juiste plaats’. Innovatief organiseren van zorg en daarmee zorgvraag, -aanbod en -financiering zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten. De bewoner ervaart zorg als naadloos en aansluitend.

 • Partners bepalen gezamenlijk stip aan de horizon en uitvoering
 • Financiële en organisatorische ondersteuning ‘Dokters praten met dokters
 • Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee

Bestaande projecten:

 • Innovatieve bekostiging voor integrale geboortezorg
 • Doorontwikkelen en financiering meedenkconsult

Met behulp van:

 • Data-(zorg)analyse Goeree-Overflakkee

Verbinding & gezondheid

Vormgeven van een gezondheidsbeweging, waarbij de bewoners en ondernemers van Goeree-Overflakkee zich inzetten over hoe zorg georganiseerd moet worden en wat hun behoefte is. Het belang van Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in stand houden voor ‘zorg dichtbij’ speelt hierin een centrale rol.

Van de zorg naar onze zorg

 • Inzichtelijk maken sociaal-economische factor van de zorg en het ziekenhuis voor de regio.
 • Studiedag voor gezamenlijke partners.

Verbinding samenleving, zorg en gezondheid

 • Organisatie verantwoordingsbijeenkomsten Paulina.nu
 • Contract met dorpsraden versterken
 • Pro-actief mening vragen en ‘Wisdom of the crowd’ benutten door opzetten van een digitale panel community
 • Paulina.nu inspiratielab: verbinding technologische ontwikkelingen aan de zorg en kruisbestuiving zorg-bedrijfsleven

Preventie & werken aan gezondheid

Aansporen tot omschakelen van zorg- naar gezondheidsdenken. Ontwikkelen van vitaliteitsinitiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de bewoners.

 • Verkennen wat stakeholders in gezamenlijkheid willen en kunnen doen aan preventie en werken aan gezondheid.
 • Coördinatie initiatieven en verbinding leggen
 • Focus aanbrengen: ondersteuning bij keuze projecten

 

Doelen

Gezondheidsdenken

Eigen regie bewoner

Brede gezondheidsbeweging

Optimaal en innovatief zorgsysteem rondom bewoners

Thema’s

Binnen onze doelen zijn verschillende thema’s te formuleren waaraan onze projecten worden verbonden.

Kom in actie!

Volg een cursus of training

Schrijf uzelf in voor onze nieuwsbrief

Vindt uw gezondheidsspecialist via GezondGo.nl