Laten we met elkaar voor elkaar zorgen
Vanaf november: cursus samen dementievriendelijkaanmelden

Paulina.nu

Gezond leven en gezond blijven, dat vindt iedereen belangrijk. Want gezondheid is een kostbaar bezit. We worden allemaal steeds ouder en door hedendaagse ontwikkelingen kunnen we veel meer. De vraag naar zorg neemt daarom toe – ook op Goeree-Overflakkee. Hierdoor stijgt de druk op het zorgaanbod van de zorgverleners. De vraag is: kan al die zorg in de toekomst nog wel lokaal geleverd worden? Want het zorgaanbod is versnipperd, de administratieve druk is hoog en de financiering is soms onnodig ingewikkeld. Daarom werkt Paulina.nu aan de vitaliteit van eilandbewoners en het zorgaanbod op Goeree-Overflakkee. Ons motto: goede zorg dichtbij.

Onze doelen

Paulina.nu concentreert zich op 3 thema's

Preventie

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk eilandbewoners ziek worden. Hoe kunnen we overschakelen van ‘zorgdenken’ naar ‘gezondheidsdenken’?

Optimale zorg

In veel gevallen hebben eilandbewoners zorg nodig van verschillende aanbieders of specialisten. Hoe zorgen we ervoor dat al deze zorg goed op elkaar aansluit – gericht op de patiënt?

Verbinding

Goede zorg dichtbij houden is niet alleen een taak van de zorgaanbieders. Daar kan iedereen op het eiland bij helpen. Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk partijen en bewoners zich aansluiten bij Paulina.nu?

Eilandbrede samenwerking

Goeree-Overflakkee kent een traditie van samenwerken. Een grote gemeenschapszin kenmerkt de bewoners van het eiland. Voor velen is het vanzelfsprekend dat ze voor goede zorg terecht kunnen in de regio. Als we dat willen behouden, dan moeten we daar met elkaar hard voor werken.

Heb je een goed idee?

Heb jij concrete ideeën, bijvoorbeeld om de zorg op ons eiland slimmer in te richten? Of om de vitaliteit te verbeteren? Stuur jouw voorstel dan op. Of nog mooier: sluit je aan bij Paulina.nu!

Deel je idee via organisatie@paulina.nu of ons contactformulier.