Thema’s

Paulina.nu concentreert zich op drie thema’s: preventie, optimale zorg en verbinding. Elk thema heeft zijn eigen stuurgroep die de richting uitzet voor projecten. Elk project draagt bij aan een manier om te werken aan de verbetering van de gezondheid van eilandbewoners en de zorg op Goeree-Overflakkee verder te verbeteren en betaalbaar te houden.

1. Preventie

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk eilandbewoners ziek worden. Hoe kunnen we overschakelen van ‘zorgdenken’ naar ‘gezondheidsdenken’?
Paulina.nu zet binnen dit thema in op projecten die de gezondheid van eilandbewoners verbeteren. Uiteenlopend van valpreventie bij ouderen tot het laagdrempelig aanbieden van water op middelbare scholen. Voorkomen is altijd beter dan genezen!

2. Optimale zorg

In veel gevallen hebben eilandbewoners zorg nodig van verschillende aanbieders of specialisten. Hoe zorgen we ervoor dat al deze zorg goed op elkaar aansluit – gericht op de patiënt?
Als de aansluiting in de zorg niet goed geregeld is, komt dat vaak omdat de zorgvraag, het zorgaanbod en de bijbehorende financiering niet naadloos op elkaar aansluiten. De projectgroepen van Paulina.nu kijken naar mogelijkheden om in samenwerking de zorg beter en efficiënter te organiseren. Neem de zorg voor kwetsbare ouderen. De betrokken projectgroep identificeerde structurele knelpunten in het systeem en werkt aan concrete patiëntgerichte oplossingen voor optimale ouderenzorg.

3. Verbinding

Goede zorg dichtbij houden is niet alleen een taak van de zorgaanbieders. Daar kan iedereen op het eiland bij helpen. Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk partijen en bewoners zich aansluiten bij Paulina.nu?
Paulina.nu richt zich op het in gang zetten van een gezondheidsbeweging. We willen zoveel mogelijk eilandbewoners en organisaties verbinden aan de missie van Paulina.nu. Zodat we lokaal onze zorg kunnen organiseren – voor en door de bewoners van Goeree-Overflakkee. Het voordeel is dat we bijvoorbeeld meer budget kunnen besteden aan preventie. In andere landen wordt deze aanpak al veelbelovend uitgeprobeerd.