Werkgroep 3

3. Versterken structuur voor vroegsignalering per kern
Het creëren of versterken van mogelijkheden (zoals voorzieningen of samenwerkingsafspraken) zodat signalen van ouderen vroeg worden opgepikt door medewerkers welzijn, zorg en wonen. Een eilandelijk loket kan helpen bij de vroegsignalering.

Er is een toelichting gegeven op wat de werkgroep tot op heden gedaan heeft en wat de plannen zijn voor de komende periode. Ook is de definitie vroegsignalering besproken. Er is gevraagd of de definitie en aanpak aansluiten bij hoe de deelnemers met vroegsignalering om zouden willen gaan.

Opgehaald in de sessies
Belangrijke aspecten rondom vroegsignalering:

 • Partijen hebben elkaar hard nodig, we moeten het met elkaar doen en opzetten.
 • Vertrouwensband met cliënten, ouderen is belangrijk. Hoe het gesprek aan te gaan over wat je signaleert? Vaak gaat dit met kleine stappen.
 • Breder kijken dan de alleen de hulpvraag is heel belangrijk, dan krijg je vaak beter inzicht in wat er achter ligt. Een sociale benadering en het het uitgangspunt van positieve gezondheid hierbij gebruiken. Uitgaan van wat iemand wil en kan is belangrijk om resultaat te bereiken.
 • De plannen zijn organisatiegericht, komen niet vanuit de inwoner. Kunnen de dorpsraden een rol spelen?

Aandachtspunten:

 • Hoe gaan we om met zorgmijders? Hoe krijg je die in beeld?
 • Delen van informatie en AVG: hoe kunnen we hierin samen optrekken?
 • Vindplaatsen; waar vind je mensen met uitdagingen? Hoe bereik je ze? Wat doe je met zorgmijders?
 • Eigen regie is belangrijk.
 • Wat zijn signalen? Waar moet je op letten? Kun en moet je vroegtijdig signaleren trainen? Reactie: professionals weten over het algemeen wel waar ze op moeten letten. Ook zijn er vroegsignaleringskaarten beschikbaar.
 • Het is belangrijk om een eenduidige aanpak op te zetten over het oppakken en vervolg geven aan signalen.
 • Hoe gaan we om met de beperkingen vanuit de AVG?