Werkgroep 1

1. Opzetten en starten van een bewustwordingscampagne
Het stimuleren van de dialoog tussen en met inwoners en professionals waarin het belang van vroegtijdig actie ondernemen wordt benadrukt.

Tijdens de conferentie is er aan de bezoekers gevraagd welke middelen we op welke manier en welke plaatsen het beste in kunnen zetten. Hiervoor is de landelijke campagne ‘Praat vandaag over morgen’ als inspiratie gebruikt.

Posters
Hoe maak je deze herkenbaar voor Goeree-Overflakkee?

 • Herkenbare lokale personen op herkenbare plekken, lokale insteek per dorp.
 • Herkenbare en aan G-O gelinkte visuals & woorden.
 • Qua tekst: hé jij daar! ….?

Waar wil je ze tegen kunnen komen?

 • Supermarkten
 • Kerken
 • Scholen
 • Buurthuizen
 • Gemeentehuis
 • Woonzorglocaties
 • Sportverenigingen
 • Op televisie

Bankje
Waar wil je dit bankje zien/tegenkomen?

 • Scholen
 • Bewonersavonden
 • Spreekuur / koffiemomentje
 • In kerken
 • Dorpshuizen
 • Kringloopwinkels
 • Winkelgebieden
 • Supermarkten

Hoe kunnen we dit inzetten?

 • Via verenigingen en dorpsraden
 • Welzijnscoördinator per kern

Wie gaat er op zitten en gaat met elkaar in gesprek?

 • Bijvoorbeeld bezoekers bij bewonersavond, in de supermarkt etc.
 • Kan iedereen zijn

Gesprekskaartjes
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van G-O met elkaar het gesprek gaan voeren?

 • Scholen erbij betrekken
 • Vast vak op de scholen, naast rekenen en tekenen
 • Koffie ochtenden ouderen / 50+
 • Levensloopbestendige woningen in elk dorp!
 • Dorpshuizen bijeenkomsten

Hoe zorgen we ervoor dat dit gebruikt gaat worden om met je patiënten/cliënten/buren/familie het gesprek aan te gaan?

 • Bedrijfsleven gebruiken
 • Plaatselijke kranten

Website
Wat wil je hier op kunnen vinden/doen?

 • Zelfde als in woonwegwijzer
 • Wonen
 • Financiën
 • Zorg/middelen
 • Hulpverlening
 • Aanmelden vrijwilligerswerk en vragen
 • Burgerinitiatief
 • Database vrijwilligers
 • Activiteiten agenda
 • Visie/missie/doel
 • Noodzaak
 • De weg naar de juiste instanties -> 0187
 • Start van bewonersinitiatief: verleiden tot meedoen