Werkgroep 2

2. Coalitie wonen, zorg en welzijn
Het opzetten van de coalitie wonen, zorg en welzijn en het uitwerken van de ambities en aanpak (met input van woonbehoefte-onderzoek en leefbaarheidsonderzoek) per kern.

Wat we meekregen aan energie is: ga aan de slag. Niet blijven praten maar pak ook, zo groot of klein als het initiatief is, alvast concrete zaken op. Tijdens de workshops inventariseerden we al lopende initiatieven. Dit leverde o.a. de volgende zaken op:

 • Logeerzorg ter ontlasting van de mantelzorger
 • Initiatieven voor een ‘knarrenhof’
 • Samenwerking Careyn en Curamare in geplande nachtzorg en op andere gebieden
 • Activiteiten via dorpsraden
 • Maatschappelijke opvang bijv. Kairos in Dirksland
 • Diaconale initiatieven van verschillende kerken, bijvoorbeeld Oude Bieb in Dirksland

Wat wel belangrijk is om een focus op een gezamenlijk doel te hebben, dus het opstellen van een gezamenlijke visie en daar regie op voeren via de coalitie klinkt iedereen valide in de oren.

En de rode draad dat de coalitie moet denken en handelen vanuit de burger. Het samen leven en samenleven faciliteren en verder brengen zonder in hokjes van organisatieverantwoordelijkheden te denken. Dus een belangrijke taak van de coalitie is daarmee ook Verbinden.

We hebben gedroomd over waar we over 5 jaar staan door de deelnemers aan de workshop te vragen om de krantenkop voor het Eilanden Nieuws van dinsdag 20 mei 2025 te schrijven.  Hoe mooi zou het zijn als we er met elkaar voor kunnen zorgen dat we een aantal van die dromen waar maken? Een kleine bloemlezing uit de input:

 • Het dorpscafé, de kern voor jong en oud
 • Scholieren op de koffie bij 80-plussers; een mooie invulling van een tussenuur
 • Middelharnis bouwt eerste innovatieve zorgwoning met domotica
 • Kwetsbare ouderen voelen zich weer onderdeel van de maatschappij
 • De kleine kern blijft écht leefbaar!
 • Wonen, zorg en welzijn ontzorgt