‘Uiteindelijk willen we allemaal zo lang mogelijk prettig thuis wonen’

Paulina.nu liet in 2020 het welzijn van ouderen op Goeree-Overflakkee onderzoeken. Uit het rapport ‘Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee’ bleek onder andere dat er onvoldoende passende en beschikbare woonvormen zijn voor ouderen. Dat komt onder andere omdat zij langer zelfstandig blijven wonen in woningen die niet meer geschikt zijn voor hun levensfase. Een klein dijkhuisje bijvoorbeeld, ongelijkvloers. Maar de ouderen die wel willen verhuizen, kunnen dat vaak niet vanwege het beperkte aanbod. Ook bij de woningcorporatie zijn niet altijd de juiste seniorenwoningen beschikbaar.

We gaan in gesprek met Ilze Timmers, programmamanager bij Paulina.nu en Jan van Gurp, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij dit platform voor regionale samenwerking. Timmers vertelt: ‘Vervolgstap van het onderzoek was het samenstellen van een uitvoeringsagenda en plan van aanpak. Onderdeel daarvan was een sessie met een grote groep partijen aan tafel die allemaal zo hun eigen rol spelen in de woningkwestie. De gemeente, de wooncorporatie, zorginstellingen. Maar bijvoorbeeld ook makelaars en projectontwikkelaars.’

Samenspel
Paulina.nu vormde een kernteam met vertegenwoordigers van CuraMare, Stichting ZIJN, Zorggroep Haringvliet, wooncorporatie Oost West Wonen en de gemeente zelf. Doel: gezamenlijk de problematiek aanpakken vanuit de pijlers welzijn, wonen en zorg. Timmers legt uit: ‘Toegespitst op het wonen hebben we ons gebogen over vragen als: hoe kunnen ouderen thuis de zorg krijgen de zij nodig hebben? Hoe kunnen ze hun huis aanpassen? Hoe zorgen we dat er doorstroom ontstaat? De oplossing gaat verder dan woningen bouwen voor ouderen. Het draait juist om gezamenlijkheid, want er is niet één partij die dit kan oplossen. Het is echt een samenspel.’

Alle kikkers in de kruiwagen
Makelaars en projectontwikkelaars hebben een andere dynamiek dan ambtenaren. De één wil graag snel vaart maken, terwijl de ander juist in een langer, meer bureaucratisch traject moet opereren. Paulina.nu brengt dat spanningsveld in balans. ‘Onze taak is om alle kikkers in de kruiwagen te krijgen en partijen te blijven betrekken. Alleen door partijen verantwoordelijkheid te geven en dat goed vast te leggen, krijg je ook de financiers mee.’

Inspiratie
Eilandbewoners zitten zelf ook als stakeholder aan tafel. Toen hen werd gevraagd naar hun behoeften, gaven ze soms verrassende antwoorden. Een oudere inwoner bleek bij zijn zoon in de achtertuin te wonen in een aanbouw die is verbouwd tot woning. ‘Zo zijn er genoeg voorbeelden van vindingrijke inwonersinitiatieven die ook hier op het eiland aandacht verdienen,’ stelt Jan van Gurp. ‘Neem nou Knarrenhof, een landelijk initiatief waar jong en oud bij elkaar wonen. Of eilandbewoners die graag zelf een kavel willen ontwikkelen of starters die met elkaar tiny houses willen bouwen. Zulke inwonersverhalen kunnen anderen weer inspireren.’

Meer aanbod en doorstroom
‘Ook de makelaar kan hier een belangrijke rol in vervullen,’ denkt Van Gurp. ‘De makelaar kan ouderen bijvoorbeeld adviseren of het loont om te verbouwen. Of dat het misschien juist verstandiger is om door te stromen naar een appartement.’ Timmers vult aan: ‘Wonen hier op het eiland zou zo moeten zijn dat elke inwoner met veel woonplezier in de juiste woning kan wonen. Dat bevordert de leefbaarheid van alle kernen en is goed voor de werkgelegenheid. Dat geldt voor gezinnen én voor ouderen. Kijk, dat is kwaliteit van leven én een economisch gezond eiland. Wij hebben hier weliswaar geen doorslaggevende invloed op de landelijke tendens, maar op het eiland hebben we wél gedeeltelijk invloed op het woningaanbod. Dit interview voelt dan ook als erkenning voor de inspanningen van alle betrokken partijen. Want dat is voor ons de kern: dat een partij wil aansluiten. Zo creëren we draagvlak en houden we de kikkers – daar zijn ze weer – in de kruiwagen.’

 

Dit artikel staat in het“Magazine AANBOD”, een uitgave van de lokale makelaar Van Rossum Makelaardij.