Inwoners laten zich horen over langer thuis wonen

“Ik wil graag in mijn eigen dorp blijven wonen, vanwege de sociale contacten.” Met jong en oud in gesprek over zo lang mogelijk thuis wonen. Over wat daarvoor nodig is, wie welke verantwoordelijkheid heeft en wat de bewoner daar zelf in kan betekenen. In Middelharnis, Oude-Tonge, Ouddorp én digitaal is daar met bijna 40 inwoners uit de regio over gesproken. De gesprekken, georganiseerd door Paulina.nu, zijn onderdeel van het project “Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee”.

Stem van de jongeren

Dat dit niet alleen een belangrijk onderwerp is voor ouderen, bleek in het gesprek met de leden van de jongerenraad van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden. In een interactieve sessie gingen de jongeren uit de regio met elkaar in gesprek over onder andere de inzet van technologische innovatie en gebruik van data, eigen regie over gezondheid en het creëren van een aantrekkelijk woon-werk-klimaat. “Fantastisch dat lokale organisaties aandacht besteden aan dit belangrijke onderwerp en daarbij ook ons jongerenperspectief in beschouwing nemen. Fijn om te kunnen meedenken over hoe de ouderenzorg kan worden ingericht, niet alleen voor nu, maar ook voor later als we zelf oud zijn”, aldus Myrthe Baars, de voorzitter van de jongerenraad.

Blijven wonen in het eigen dorp

“Denk aan je toekomst en doe wat voor een ander, want straks heb je zelf hulp nodig.” Op drie plekken op het eiland gingen inwoners, aan de hand van stellingen en onder leiding van twee gespreksleiders, met elkaar in gesprek over de toekomst van het langer thuis wonen op Goeree-Overflakkee. Dat leverde interessante discussies op en de wens om te kunnen blijven wonen in het dorp kwam regelmatig op tafel. Ook werden de technologische oplossingen besproken: “We ontkomen niet aan de inzet van technologie, maar het is wel belangrijk om persoonlijk contact te behouden”, zo gaf een van de inwoners mee als aandachtspunt.

Vervolgstappen

“Het is tijd om in actie te komen”. Dit kwam in de gesprekken meerdere malen terug. Die actie komt voort uit de ouderenagenda en het plan van aanpak, die beiden na de zomervakantie gepresenteerd zullen worden.