Presentatie rapport toekomstbestendige leefomgeving ouderen

Programmamanager Ilze Timmers van Paulina.nu heeft op dinsdag 17 november het rapport ‘Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee’ gepresenteerd aan het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het rapport is een belangrijke stap in het komen tot een concrete uitvoeringsagenda voor een toekomstbestendige leefomgeving voor de ouderen op het eiland.

Samenwerking

Net als in de rest van het land vergrijst Goeree-Overflakkee namelijk in een rap tempo. Door het steeds grotere tekort aan zorgpersoneel en passende woonvormen zal de zorg voor ouderen veranderen. Dat vraagt iets van ons allemaal. Ilze Timmers: “Stichting Paulina.nu vindt het belangrijk om de opgave die voor ons ligt samen met verschillende partijen op te pakken. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt over hoe de partijen op het eiland dit met elkaar gaan doen. En dat niet alleen op het gebied van zorg. Ook de aspecten wonen, welzijn en personeel komen hier om de hoek kijken.”

Onderzoeksbureau

Met wie moeten partijen de samenwerking zoeken, zowel binnen de eigen branche, als ook daarbuiten? Stichting Paulina.nu heeft aan bureau HHM en In.Fact.Research. gevraagd haar te ondersteunen bij het in kaart brengen van deze opgave en het vertalen van deze opgaven naar toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee. Naast dat er een analyse is gemaakt van cijfers en trends, is er gesproken met diverse partijen.

Opgaven

Uit het rapport komen enkele opgaven die het toekomstbestendig leven voor ouderen bemoeilijken. Timmers vertelt: “Er wordt een toename aan ouderen en bijbehorende problematiek verwacht, een groter beroep op zorg- en welzijnsvoorzieningen en een afname in het aantal mantelzorgers, vrijwilligers en personeel. Ook zijn er naar verwachting onvoldoende passende en beschikbare woonvormen voor ouderen.”

“De oplossing is veelomvattend”

Het hele college nam het rapport in ontvangst en is op de hoogte van de inhoud ervan. Dat hoort ook, aldus wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein, Welzijn, Cultuur en Leefbaarheid): “Dit hoort niet bij één wethouder in zijn portefeuille. Het beslaat een breed palet van onderwerpen, waar we nu mee aan de slag moeten om op de toekomst te zijn voorbereid.

De oplossing is niet alleen te vinden in meer senioren- of levensloopbestendige woningen. Het is veelomvattend. Denk aan de behoefte aan meer zorgpersoneel en vrijwilligers, de beschikbaarheid van voorzieningen als het openbaar vervoer of de aanwezigheid van welzijn en zorg in de kernen. Maar het gaat ook over de inrichting van de openbare buitenruimte met wellicht beweegtuinen voor ouderen en vlakke brede wandelpaden. Dit vraagt veel aandacht. Daarbij is een goede brede samenwerking binnen de gemeente, maar ook tussen de verschillende partijen een absolute voorwaarde.”

Hoe nu verder?

Dinsdag 1 december zal Ilze Timmers tijdens een online webinar een toelichting geven op het rapport. Daarnaast gaan er nog 9 andere sprekers in op wat er volgens hen moet gebeuren om Goeree-Overflakkee een toekomstbestendige leefomgeving voor ouderen te laten zijn.

De onderzoekers hebben verschillende suggesties gedaan om deze opgave aan te gaan. Medio januari wordt er door Paulina.nu een sessie georganiseerd, waar de betrokken partijen een prioritering bepalen. Op basis daarvan wordt een concrete uitvoeringsagenda vastgesteld.

Vraag het rapport aan