De zorg van vandaag in het dorp van morgen

Zorg voor ouderen wordt de verantwoordelijkheid van ons allemaal, willen we ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Meerdere partijen op ons eiland, ondersteund door Paulina.nu, werken aan oplossingen voor deze vraagstukken. Eén van de onderwerpen is ‘Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee’. Zij lanceren een zoektocht naar Het dorp van morgen. Welk dorp op Goeree-Overflakkee wordt vanaf 2023 het dorp van morgen?

Het dorp van morgen
In het dorp van morgen werken inwoners, verenigingen, kerkgemeenschappen, de gemeente en welzijns- en zorgorganisaties met elkaar samen. Ze zorgen voor én met elkaar, waarbij aandacht is voor de praktische kant (wonen), maar ook de geestelijke en fysieke kant (zorg en welzijn). Denk aan een actief verenigingsleven en een levensloopbestendig woningaanbod. Burenhulp is vanzelfsprekend en als inzet van mantelzorg en (digitale) hulpmiddelen niet meer toereikend is, wordt professionele hulp ingeschakeld. Zo blijft het dorp een fijne plek om te wonen en te leven. In een gemeenschap waar je ertoe doet en waar je naar elkaar omkijkt.

Welk dorp wordt het dorp van morgen?
5 December is bekend gemaakt dat Achthuizen vanaf 2023 het dorp van morgen wordt. Waarom, wat dit voor Achthuizen betekent en hoe het nu verder gaat lees je in dit bericht.

Werkgroep Dorp van morgen
De werkgroep wordt vertegenwoordigd door mensen van de gemeente, CuraMare, Stichting Zijn, Home Instead en Ketenzorg Dementie.

Heb je vragen of ideeën voor het Dorp van morgen?
Vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier