Achthuizen verkozen tot ‘Het dorp van morgen’

Achthuizen, het kleinste dorp met de grootste ambitie, zoals men dat zelf zegt, heeft er een nieuwe titel bij: ‘Het Dorp van Morgen’. In januari start in Achthuizen een pilot van een jaar om te ontdekken wat er gedaan kan worden om de zorg en het welzijn in een klein dorp zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Afgelopen maandag 5 december kwam Sinterklaas hoogstpersoonlijk naar het Buurthuus om de leden van de dorpsraad het grote nieuws te vertellen en het bord met de nieuwe titel te overhandigen.

Tekst en foto door Mirjam Terhoeve (Eilanden Nieuws)

Op Goeree-Overflakkee konden dorpen met minder dan 3000 inwoners zich aanmelden voor deze pilot. Een aantal dorpen had dit gedaan. De goede ideeën en het enthousiasme van de plaatselijke dorpsraad was reden voor de werkgroep ‘Dorp van Morgen’ om de keuze op Achthuizen te laten vallen. Tijdens de pilot worden een jaar lang allerlei activiteiten op het gebied van wonen en welzijn getest en uitgeprobeerd om te kijken wat het beste werkt. Het is de bedoeling om na dit jaar te evalueren en dan dit principe ook toe te passen in andere dorpen op Goeree-Overflakkee. Zo wil men uiteindelijk komen tot ‘Het Eiland van Morgen’.

Werkgroep
In de toekomst zal het aantal mensen dat zorg nodig heeft steeds groter worden, terwijl de beroepsbevolking krimpt. Het initiatief Dorp van Morgen speelt alvast in op die ontwikkelingen. Bij dit project werken inwoners, verenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties samen. Ze hebben daarbij aandacht voor zowel praktische als mentale zaken, die spelen in een dorp. Ook hier op Goeree-Flakkee bestaat de werkgroep uit afgevaardigden van de gemeente, CuraMare, Stichting Zijn, Home Instead, Ketenzorg Dementie en huisartsen. Ze worden hierbij ondersteund door Paulina.nu. Vanaf januari zullen ook inwoners uit Achthuizen aansluiten.

Elzemieke van Hunnik, manager extra murale zorg, wordt per 1 januari de projectleider van de groep en heeft dus veel praktijkervaring. “Samen willen we kijken naar wat mogelijk is om ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen”, vertelt ze. “Maar ook, hoe we de dorpen leefbaar kunnen houden. Hoe zorgen we ervoor dat ouderen zich beter kunnen bewegen in hun leefomgeving en de mogelijkheid hebben om anderen te ontmoeten? En hoe blijft er voldoende zorg beschikbaar? Participatie, innovatie en preventie zijn daarbij de sleutelwoorden. In Achthuizen had de dorpsraad daar goede ideeën voor en daarin willen we graag participeren. Samen gaan we ons inzetten om het dorp zo toekomstbestendig mogelijk te maken.”

De Huiskamer
In januari wordt gestart met het project ‘De Huiskamer’, waarvoor de dorpsraad onlangs de dorpskrachtprijs won met bijbehorend geldbedrag van 1000 euro. “Het zaaltje aan de Pastoor van Luenenstraat willen we met regelmaat omtoveren tot huiskamer”, laten de dorpsraadleden weten. “Daar is iedereen welkom is voor een kopje koffie en een praatje. We denken er verder aan om tijdens zo’n bijeenkomst af en toe een gast uit te nodigen, die wat vertelt over een leuk onderwerp of we organiseren bijvoorbeeld wat creatieve activiteiten. Daarnaast hebben we ook plannen voor een jeu-de-boulesbaan en een gemeenschappelijke moestuin.

Doel is om op een laagdrempelige manier een plek te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In een klein dorp als Achthuizen met weinig voorzieningen is omzien naar elkaar immers erg belangrijk. Maar dat willen we niet alleen voor de ouderen. Ook aan de jeugd wordt gedacht. Zo hebben we ideeën voor het starten met huiswerkcursussen. Op 30 december willen wij al deze plannen presenteren aan onze dorpsgenoten en vertellen wat het ‘Dorp van Morgen’ precies inhoudt. Dit doen we onder het genot van oliebollen en een drankje. Ook leden van de werkgroep zullen hierbij aanwezig zijn. Binnenkort ontvangt iedereen daarvoor een uitnodiging.”

Karakter
Elzemieke van Hunnik ziet het als een mooie start van het project. “Het komende jaar gaan we zien hoe het uitpakt. Moeten bepaalde zaken anders? Zijn er verbeterpunten? Wat werkt goed, wat niet? We nemen het allemaal mee en gaan het dan doorzetten naar de rest van het eiland, daarbij uiteraard rekening houdend met het verschillende karakter van de dorpen. Zo hopen we te komen tot een ‘Eiland van Morgen’. Dat is uiteindelijk onze doelstelling.”