Conferentie “Lang zullen we gelukkig leven”

Mensen worden ouder én wonen langer zelfstandig thuis. Dit geeft uitdagingen voor zowel organisaties als inwoners. Uitdagingen waarbij we elkaar nodig hebben. Daarom organiseren wij op donderdag 19 mei een conferentie waarbij professionals, ouderen, vrijwilligers en beleidsmakers uit de regio ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk met elkaar kunnen delen.

Tijdens de conferentie Lang zullen we gelukkig leven nemen we de aanwezigen graag mee in de stappen die in de afgelopen periode zijn gezet. Men kan kennis maken en meedenken met de plannen die de komende maanden uitgevoerd gaan worden. Een intensieve samenwerking is nodig om de toenemende kloof binnen wonen, welzijn en zorg te dichten. Daarom eindigen we de conferentie met het tekenen van een intentieverklaring.

Aanmelden
Deelname aan de conferentie is gratis. Heeft u een uitnodiging gehad, dan kunt u zich aanmelden via de link die u heeft ontvangen.

Programma en sprekers
De direct betrokkenen bij het realiseren van de plannen rondom dit thema gaan met de aanwezigen in gesprek onder leiding van dagvoorzitter Marijke Ploegman. In Austerlitz, een dorp in de provincie Utrecht, zijn al mooie resultaten bereikt vanuit de ambitie om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in hun dorp kunnen blijven wonen. Initiatiefnemer Jan Snijders deelt als inspiratie de wegen die er vanuit de coöperatie Austerlitz Zorgt zijn bewandeld. Na het plenaire gedeelte is het tijd om in gesprek te gaan met de werkgroepen en uw feedback te geven op de plannen die er zijn gemaakt. Bekijk het volledig programma.

Locatie en aanvang
De conferentie wordt georganiseerd in het Prieel van Recreatiecentrum De Staver (Sommelsdijk). U bent welkom vanaf 13.45 uur. We openen de middag om 14.15 uur. Het inhoudelijke programma eindigt om ongeveer 17.15 uur, waarna we onder het genot van een hapje en drankje met elkaar na willen praten.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jan van Gurp, verantwoordelijk voor de organisatie: communicatie@paulina.nu of 06 42 28 69 34.

Downloads project toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee:
– Uitvoeringsagenda en plan van aanpak (september 2021)
– Webinar “Zoals het klokje thuis tikt” (december 2020)
– Onderzoeksrapport opgave toekomstbestendige ouderenzorg G-O (juli 2020)

Over deze conferentie
De conferentie “Lang zullen we gelukkig leven” wordt georganiseerd door Paulina.nu en de stuurgroep die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de ouderenagenda, namelijk Oost West Wonen, CuraMare, Gemeente Goeree-Overflakkee, Stichting ZIJN en Zorggroep Haringvliet. Deze agenda is tot stand gekomen door onder andere bijeenkomsten met inhoudelijke experts op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook zijn er op verschillende plekken op het eiland gesprekken gevoerd met inwoners.