Download rapport “Lang zullen we gelukkig leven”

Uitvoeringsagenda en plan van aanpak om gezamenlijk Goeree-Overflakkee voor te bereiden op een verouderende maatschappij. Een gezamenlijke opgave voor gemeente, woon-, welzijn-, en zorgpartijen. Daarom hebben 5 organisaties, ondersteund door Paulina.nu, in 2021 de handschoen opgepakt en in een klein comité actief aan de slag gegaan met het formuleren van een gedeelde visie, ambitie en strategische richtingen voor de toekomstige inrichting van wonen, welzijn en zorg op Goeree-Overflakkee.