Conferentie “Lang zullen we gelukkig leven”

Mensen worden ouder én wonen langer zelfstandig thuis. Dit geeft uitdagingen voor zowel organisaties als inwoners. Uitdagingen waarbij we elkaar nodig hebben. Daarom organiseren wij op donderdag 19 mei een conferentie waarbij professionals, ouderen, vrijwilligers en beleidsmakers uit de regio ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk met elkaar kunnen delen.

Programma

13.45 uur Inloop
Bekijk de plannen van de werkgroepen en geef uw feedback
14.15 uur Opening
14.30 uur Keynote spreker: Jan Snijders
Initiatiefnemer van de coöperatie Austerlitz Zorgt: de oudere inwoners van Austerlitz mogelijk maken zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in het dorp te blijven wonen.
15.10 uur Talk: Lokale trends en ontwikkelingen
Gesprek met betrokkenen stuurgroep onder leiding van dagvoorzitter Marijke Ploegman. Aan de hand van de vier hoofddoelen van de uitvoeringsagenda:

  • We stimuleren onze inwoners om gezond en vitaal te verouderen vanuit het perspectief van positieve gezondheid;
  • Verbeteren van de ervaren kwaliteit van wonen, welzijn en zorg;
  • We (be)houden voldoende beschikbare en tevreden professionals;
  • We zetten in op beter en meer gebruik van technologie en innovatie.

Panelleden:
Han Gloudemans (Zorggroep Haringvliet), Ellen Hoogervorst (CuraMare), Marleen van de Kamp (Oost West Wonen), Arianda Phaff (Gemeente Goeree-Overflakkee), Anne Verhey (Stichting ZIJN)

15.45 uur Toelichting activiteiten werkgroepen
Pitches van 1 minuut door kartrekkers van de werkgroepen

  1. Opzetten en starten van een bewustwordingscampagne
  2. Coalitie wonen, zorg en welzijn
  3. Versterken structuur voor vroegsignalering per kern
  4. Organiseren ander zorg/dienstenaanbod
  5. Positieve gezondheid
15.55 uur Ophalen input werkgroepen
U krijgt uitgebreid de tijd om met 2 werkgroepen in gesprek te gaan over hun plannen. De werkgroepen presenteren hun ideeën, toetsen die bij u en halen verdere input op.
16.45 uur Afsluiting inhoudelijk programma
17.00 uur Ondertekenen beloften
De betrokken organisaties vanuit de stuur- en werkgroepen ondertekenen beloften. Dit betekent dat er commitment wordt gegeven op de uitvoeringsagenda en een bijdrage daaraan. Nog niet betrokken organisaties krijgen tevens de ruimte om een handtekening te zetten.
17.15 uur Netwerkborrel
Napraten onder het genot van een hapje en drankje