Onderwerpen

Wat is nu eigenlijk de gezamenlijke opgave en problematiek op Goeree-Overflakkee? We trappen het webinar af met resultaten van een recent onderzoek dat in opdracht van Paulina.nu is uitgevoerd.

Landelijke aandacht voor onze regio

Vanuit de conclusies van dit onderzoek zal er door de programmanager van het ministerie van VWS een beschouwing worden gegeven op de lokale problematiek en de specifieke uitdagingen waar wij mee te maken hebben.

Hoe ervaren de bewoners deze opgave?

Wat betekent het in de praktijk om langer thuis te blijven wonen? Een dorpsraad weet als geen ander wat er speelt bij de bewoners en zal daar vanuit die verbinding iets over delen.

Visie vanuit wonen

Hoe kan er voldoende woningaanbod gerealiseerd worden voor ouderen? Gaat de gemeente meer woningen bouwen om vergrijzing tegen te gaan? Deze en andere vragen zullen worden beantwoord vanuit de invalshoeken wonen.

Digitale oplossingen

Technologie gaat een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving. Dat geldt ook voor de ouderenzorg. U zult meer te weten komen over welke digitale oplossingen er zijn om de zorg toekomstbestendig te kunnen organiseren.

Zorg en welzijn

Het aantal ouderen stijgt en aan de andere kant wordt er een afname in het aantal zorgpersoneel verwacht. Verschillende sprekers zullen vanuit hun achtergrond de visie delen op het organiseren van de zorg tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen.

Invloed van COVID-19

De gevolgen van COVID-19 zijn net als in de rest van Nederland ook op Goeree-Overflakkee voelbaar. Corona heeft een grote impact op de zorg aan ouderen op het eiland. Wat de gevolgen van de epidemie op de middellange tot lange termijn zijn, is lastig te voorspellen. Wel zijn er al eerste onderzoeken die een voorspelling kunnen doen over de verwachte invloed van het virus op de plannen voor de toekomstbestendige zorg.

Van samenwerking naar concrete stappen

Om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen organiseren is het belangrijk dat alle relevante partijen zijn aangehaakt en samenwerken. Hoe staat het ervoor op Goeree-Overflakkee en welke stappen moeten daarin nog gezet worden? Vanuit deze vragen zal het webinar worden afgesloten met een concrete uitvoeringsagenda. Wat moet er gebeuren op korte en op lange termijn en wie pakt daarin de regie?

Meer informatie | Onderwerpen