Valpreventie

Vallen leidt tot gevolgen als letsel, ziekenhuisopnamen en verlies van zelfredzaamheid. Nu de mensen op Goeree-Overflakkee steeds ouder worden, wordt de risicogroep groter. Wat nu als we vallen voorkomen? In de werkgroep valpreventie wordt actief nagedacht over hoe we vallen kunnen voorkomen op Goeree-Overflakkee.

Preventiecursus Zicht op Evenwicht

In oktober gaat een cursus valpreventie van start op Goeree-Overflakkee: Zicht op Evenwicht. De cursus is bedoeld voor ouderen en wordt gegeven op vier plaatsen, verspreid over het eiland: Ooltgensplaat, Middelharnis, Dirksland en Goedereede of Ouddorp. Doel is het verminderen van het aantal valincidenten.

Hoe is er gekomen tot deze cursus?

De werkgroep heeft nagedacht over zowel de signaleringsfunctie als het behandelaanbod. Voor tijdige signalering van een verhoogd valrisico zijn de huisartsen benaderd. Zij hebben zich actief ingezet op screening van een verhoogd valrisico.

Daarnaast signaleerde de werkgroep dat er een passend behandelaanbod nodig is om het valrisico voor de betreffende inwoner te verlagen, zoals een beweegprogramma. Een dergelijk beweegprogramma verbetert de fitheid, spierkracht en balans.

Daarom heeft de werkgroep verschillende beweegprogramma’s geëvalueerd en uiteindelijk een selectie gemaakt van programma’s die zij graag aanbieden. Vervolgens zijn de opbrengsten en kosten voor het implementeren van deze beweegprogramma’s in kaart gebracht.

Heb je een goed idee?

Heb jij concrete ideeën, bijvoorbeeld om de zorg op ons eiland slimmer in te richten? Of om de vitaliteit te verbeteren? Stuur jouw voorstel dan op. Of nog mooier: sluit je aan bij Paulina.nu!

Deel je idee via organisatie@paulina.nu of ons contactformulier.