Valpreventie

Vallen leidt tot gevolgen als letsel, ziekenhuisopnamen en verlies van zelfredzaamheid. Nu de mensen op Goeree-Overflakkee steeds ouder worden, wordt de risicogroep groter. Wat nu als we vallen voorkomen? In de werkgroep valpreventie wordt actief nagedacht over hoe we vallen kunnen voorkomen op Goeree-Overflakkee.

Eerste ideeën

De werkgroep heeft nagedacht over zowel de signaleringsfunctie als het behandelaanbod. Voor tijdige signalering van een verhoogd valrisico zijn de huisartsen benaderd. Zij zullen zich actief inzetten op screening van een verhoogd valrisico.
Daarnaast ziet de werkgroep dat er een passend behandelaanbod nodig is om het valrisico voor de betreffende inwoner te verlagen, zoals een beweegprogramma. Een dergelijk beweegprogramma verbetert de fitheid, spierkracht en balans. Daarom heeft de werkgroep verschillende beweegprogramma’s geëvalueerd en uiteindelijk een selectie gemaakt van programma’s die zij graag aanbieden.

Hoe nu verder?

De werkgroep gaat de opbrengsten en kosten in kaart brengen voor het implementeren van deze beweegprogramma’s. Daarna zullen concrete plannen worden gevormd over de uitvoering ervan. We houden jullie op de hoogte!

Heb je een goed idee?

Heb jij concrete ideeën, bijvoorbeeld om de zorg op ons eiland slimmer in te richten? Of om de vitaliteit te verbeteren? Stuur jouw voorstel dan op. Of nog mooier: sluit je aan bij Paulina.nu!

Deel je idee via organisatie@paulina.nu of ons contactformulier.