Valpreventie

Vallen leidt tot gevolgen als letsel, ziekenhuisopnamen en verlies van zelfredzaamheid. Nu de mensen op Goeree-Overflakkee steeds ouder worden, wordt de risicogroep groter. Wat nu als we vallen voorkomen? In de werkgroep valpreventie wordt actief nagedacht over hoe we vallen kunnen voorkomen op Goeree-Overflakkee.

Preventiecursus Zicht op Evenwicht

In oktober 2019 is er gestart met een cursus valpreventie op Goeree-Overflakkee: Zicht op Evenwicht. De cursus, met als doel om het valincidenten bij ouderen te verminderen, werd gegeven op vier plaatsen, verspreid over het eiland: Ooltgensplaat, Middelharnis, Dirksland en Goedereede of Ouddorp.

Hoe is er gekomen tot deze cursus?

De werkgroep heeft nagedacht over zowel de signaleringsfunctie als het behandelaanbod. Voor tijdige signalering van een verhoogd valrisico zijn de huisartsen benaderd. Zij hebben zich actief ingezet op screening van een verhoogd valrisico.

Daarnaast signaleerde de werkgroep dat er een passend behandelaanbod nodig is om het valrisico voor de betreffende inwoner te verlagen, zoals een beweegprogramma. Een dergelijk beweegprogramma verbetert de fitheid, spierkracht en balans.

Daarom heeft de werkgroep verschillende beweegprogramma’s geëvalueerd en uiteindelijk een selectie gemaakt van programma’s die zij graag aanbieden. Vervolgens zijn de opbrengsten en kosten voor het implementeren van deze beweegprogramma’s in kaart gebracht.

Resultaten

De reacties van de deelnemers aan de cursussen waren positief. Vanwege de coronapandemie is er nog geen vervolg gepland. De vier betrokken partijen bepalen gezamenlijk wanneer de cursussen weer georganiseerd kunnen gaan worden.

Gerelateerde berichten

5 juli 2019: samenwerking lokale organisaties valpreventie

Betrokken organisaties