Leer valpartijen te voorkomen door preventiecursus Zicht op Evenwicht

In oktober gaat een cursus valpreventie van start op Goeree-Overflakkee: Zicht op Evenwicht. De cursus is bedoeld voor ouderen en wordt gegeven op vier plaatsen, verspreid over het eiland: Ooltgensplaat, Middelharnis, Dirksland en Goedereede of Ouddorp. Doel van Paulina.nu, de initiatiefnemer, is het verminderen van het aantal valincidenten.

Ouderen hebben te maken met een verhoogd risico op vallen. Landelijke cijfers spreken boekdelen: 35 procent van de 70-plussers valt één keer per jaar. Trekken we dat percentage door naar Goeree-Overflakkee, waar 9000 ouderen wonen, dan komen we uit op 3150 valpartijen per jaar. Die valpartijen zijn niet allemaal ernstig. Maar er zijn er ook die minder onschuldige consequenties hebben en kunnen leiden tot een ziekenhuisopname. Ook kan vallen leiden tot valangst, hetgeen weer kan leiden tot een sociaal isolement.

Voor een aantal zorgverleners, waaronder huisartsen, fysio- en ergotherapeuten, op Goeree-Overflakkee reden genoeg om daar wat aan te doen. Ze staken de koppen bij elkaar en kwamen net als Paulina.nu tot de conclusie dat de cursus Zicht op Evenwicht een goed preventief instrument is, dat de kwaliteit van leven verhoogt. Het effect is duidelijk: minder botbreuken door valpartijen en 20 procent minder ziekenhuisopnamen.

Behalve ergo- en fysiotherapeuten waren er ook apotheken, huisartsen, de wijkverpleging, gemeente en woningbouwverenigingen betrokken bij de voorbereiding. Het gebruik van medicijnen en de inrichting van je woning – bijvoorbeeld losse kleedjes op de vloer – kunnen immers ook valpartijen tot gevolg hebben.

Effectief

De gekozen cursus valpreventie is wetenschappelijk onderzocht en getest als effectief. Ouderen die de cursus hebben gevolgd verlagen hun risico op vallen doordat ze bewuster zijn van die risico’s. Bovendien vermindert deelname aan de cursus de angst om te vallen.

Zicht op Evenwicht bestaat uit acht interactieve bijeenkomsten met maximaal acht personen. Naast bewustwording van de risico’s en het leren kwijtraken van valangst, zijn ook het doen van oefeningen en het opbouwen van spierkracht onderdelen van de cursus. Een deel bestaat uit tips en adviezen. Wie aan huis gebonden is, kan een individuele cursus thuis volgen.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus kan via zorgverleners als de huisarts, fysiotherapeut en de ergotherapeut. Een test is onderdeel van de aanmeldprocedure. Deelnemers zijn een kleine bijdrage verschuldigd voor het cursusboek en de oefenmaterialen. De gemeente Goeree-Overflakkee ondersteund dit initiatief. Wanneer vervoer een probleem is, kan contact gezocht worden met Paulina.nu voor hulp bij vervoer.

Enkele tips om vallen te voorkomen

  1. Blijven bewegen
  2. Pas op met losse vloerkleedjes
  3. Gebruik goed schoeisel
  4. Doe het licht aan als je ’s nachts naar het toilet gaat
  5. Bespreek duizeligheid of een val met de huisarts