Cardiologie

Een recent voorbeeld van het optimaal organiseren van de zorg is een samenwerking tussen huisartsen en cardiologen. Zij zijn samen aan het kijken hoe zij kunnen innoveren op het gebied van cardiologie.

Cardiologie

Op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten zijn de huisartsen en cardiologen samen de slag gegaan om na te denken over innovatie op de cardiologie. Zij bekijken samen hoe ze de cardiologische zorg beter kunnen organiseren met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te verhogen en/of de kosten te verlagen.

Eerste ideeën

Het project is nog in volle gang. Er wordt nog volop nagedacht over verbetermogelijkheden.
Eén van de eerste oplossingen die momenteel concreet wordt uitgewerkt is het herinrichten van het proces voor bepaalde type onderzoeken. De wens is om het proces zo te organiseren dat een patiënt onder behandeling blijft van de huisarts, en alleen voor een onderzoek naar het ziekenhuis hoeft. Dit in plaats van dat de patiënt wordt doorverwezen naar de cardioloog en het proces (deels) opnieuw moet doorlopen. De patiënt kan op deze wijze sneller geholpen worden.

Doorlopend

De huisartsen en cardiologen hebben nog meerdere ideeën. En gaan de komende tijd verder hier mee aan de slag.
We houden jullie op de hoogte!