Cardiotest voortaan gewoon bij de huisarts

Hartpatiënten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee die een fietstest moeten ondergaan, hoeven binnenkort niet meer eerst naar de cardioloog in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. De test kan ook worden aangeboden door de eigen huisarts. De cardioloog kijkt op afstand mee. Dit zorgt voor kortere wachttijden in het ziekenhuis.

Jaarlijks moeten honderden patiënten zo’n inspanningstest, die nodig is om te zien hoe iemands hart functioneert, ondergaan. Nu wordt deze aangeboden via de cardioloog in het ziekenhuis. Maar dat gaat dus veranderen. De huisarts wordt de hoofdbehandelaar.

Huisarts hoofdbehandelaar

Voorheen werd de patiënt overgedragen aan de cardioloog, maar nu kijkt de cardioloog alleen op afstand mee en ziet die de patiënt niet persoonlijk. De cardioloog beoordeelt wel de uitslag van de fietstest en koppelt die terug naar de huisarts.

Omdat minder patiënten naar de cardioloog gaan, ontstaat er ruimte voor andere patiënten in het ziekenhuis. Voor de patiënten biedt de nieuwe werkwijze ook voordelen. Hij of zij hoeft niet meer naar het ziekenhuis te reizen voor het consult. ,,Dat vindt gewoon plaats bij de huisarts, meestal in de eigen woonplaats”, vertelt Ilze Timmers, programmamanager van Paulina.nu. ,,De mogelijkheid tot verwijzing bestaat ook altijd nog”, benadrukt ze.

Samenwerking zorgverleners

De nieuwe werkwijze is onderdeel van verschillende initiatieven van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de huisartsen om de kwaliteit van de zorg op de eilanden te verbeteren en toegankelijker te maken.

Zo is het samenwerkingsverband ook bezig met digitale consulten, zodat bijvoorbeeld oudere, kwetsbare patiënten niet meer naar het ziekenhuis hoeven. Verder wordt er gewerkt aan software voor het consult tussen de huisarts en specialist. Hierdoor kan de huisarts op ieder moment een vraag stellen aan de specialist en de specialist kan deze beantwoorden op een daarvoor ingepland moment.

De software maakt het ook mogelijk dat de huisarts alle relevante informatie over de patiënt digitaal beschikbaar maakt voor de specialist. De nieuwe werkwijze zorgt volgens Paulina.nu niet alleen voor minder lange wachttijden, maar levert ook een besparing op de zorgkosten op, omdat er minder tijd wordt gevraagd van de specialist. Bovendien hoeft de zorgverzekeraar zo minder te betalen voor deze zorg.

Bron: Algemeen Dagblad Voorne-Putten, Abdel Ilah Rubio