Veel belangstelling voor dorp van morgen

Afgelopen weken zijn er informatiebijeenkomsten geweest voor geïnteresseerden in het ‘dorp van morgen’. Iedereen die graag actief meedenkt en mee wil doen om het dorp van morgen te verkennen of inwoner van het dorp van morgen wil zijn, was welkom. Betrokken inwoners en professionals uit bijna alle dorpen van Goeree-Overflakkee kwamen op de uitnodiging af.

Enthousiasme en wilskracht
Het enthousiasme en de wilskracht om met het dorp van morgen aan de slag te gaan spatte er tijdens de bijeenkomsten van af. Niet alleen om mee te denken over wat er gedaan kan worden om wonen, zorg en welzijn op ons eiland toekomstbestendig te maken. Vooral ook om voort te zetten of uit te breiden wat er al gedaan wordt. Want dat is veel. Elk dorp moet hier vooral ook mee doorgaan! Het streven is uiteindelijk samen ‘het eiland van morgen’ te worden: leef- en werkbaar voor jong en oud.

Welk dorp wordt het?
Met zoveel enthousiasme is de keuze maken welk dorp vanaf januari 2023 aan de slag gaat als ‘dorp van morgen’ een behoorlijke uitdaging. Vertegenwoordigers van de aangemelde dorpen maken dinsdagavond 22 november nader kennis met de werkgroep. Welk dorp de meest kansrijke mogelijkheden heeft om het dorp van morgen te zijn, wordt maandag 5 december op een feestelijke manier bekend gemaakt.

Het dorp van morgen
Wil je meer weten over het dorp van morgen, heb je de informatieavonden gemist of wil je  betrokken blijven? Kijk voor meer informatie en de contactgegevens op www.paulina.nu/dorpvanmorgen.