Van Thuis naar Thuis

De zorgverleners van het ziekenhuis, het zorghotel of verpleegtehuis zwaaien u uit; u kunt naar huis. De wijkverpleging neemt de zorg over. Hoe beter die overdracht gaat, hoe fijner de thuiskomst.

Overdrachtsformulier

Een werkgroep bestaande uit wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten heeft nagedacht over wat er belangrijk is bij een overdracht tussen zorgverleners. Daar komt veel bij kijken: de medische geschiedenis, beschikbaarheid van medicatie en hulpmiddelen, voeding en nog veel meer. Noodzakelijk voor het welzijn van de patiënt.

Om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen is er een overdrachtsformulier ontwikkeld. Daarin staat alle informatie en worden de juiste vragen gesteld. Dit gedigitaliseerde document is in gebruik genomen en maakt onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem van CuraMare.

Het document voor overdracht is getoetst in de teams van wijkverpleegkundigen en transferverpleegkundigen. Is het werkzaam voor iedereen? Ook is het document en de werkwijze getoetst naar de kwaliteitsnormen en aangesloten partijen zoals huisartsen.

Betrokken organisaties