Van Thuis naar Thuis

De zorgverleners van het ziekenhuis, het zorghotel of verpleegtehuis zwaaien u uit; u kunt naar huis. De wijkverpleging neemt de zorg over. Hoe beter die overdracht gaat, hoe fijner de thuiskomst.

Eerste ideeën

Een werkgroep bestaande uit wijkverpleegkundigen, huisarts en specialist heeft nagedacht over wat er belangrijk is bij een overdracht tussen zorgverleners. Daar komt veel bij kijken: de medische geschiedenis, beschikbaarheid van medicatie en hulpmiddelen, voeding en nog veel meer. Noodzakelijk voor het welzijn van de patiënt. Gezamenlijk is een document opgesteld die al deze punten opsomt.

Hoe verder?

Het document voor overdracht wordt getoetst in de teams van wijkverpleegkundigen en transferverpleegkundigen. Is het werkzaam voor iedereen? Ook moet een document en de werkwijze moet ook getoetst worden naar de kwaliteitsnormen en aangesloten partijen zoals huisartsen. Is iedereen akkoord? Dan gaan we beschrijven hoe we deze nieuwe manier van werken kunnen implementeren.

Heb je een goed idee?

Heb jij concrete ideeën, bijvoorbeeld om de zorg op ons eiland slimmer in te richten? Of om de vitaliteit te verbeteren? Stuur jouw voorstel dan op. Of nog mooier: sluit je aan bij Paulina.nu!

Deel je idee via organisatie@paulina.nu of ons contactformulier.