Update project Toekomstbestendig leven voor ouderen

Realiseren van een uitvoeringsagenda en plan van aanpak. Met het doel om gezamenlijk Goeree-Overflakkee voor te bereiden op een verouderende maatschappij. Wat is er de afgelopen periode gebeurd en wat zijn de vervolgstappen? We nemen u daar graag in mee.

Wat is er gebeurd?
Via desktop- en data-analyse is gebruik gemaakt van reeds bestaande documentatie over de regionale opgave van Goeree-Overflakkee en de bestaande initiatieven. Het kernteam heeft in een zestal werksessies een uitvoeringsagenda ontwikkeld met een gezamenlijke visie, doelstellingen en concreet actieplan.

Experts en inwoners
In verschillende bijeenkomsten met inhoudelijke experts is input opgehaald voor de uitvoeringsagenda en de prioriteiten die hierin nodig zijn. Zo is er een sessie geweest waarin woonwensen zijn opgehaald en is er een sessie gewijd aan het arbeidsmarkt vraagstuk.

De uitvoeringsagenda moet ook de behoeften van (oudere) inwoners op Goeree-Overflakkee omvatten. Op een aantal plekken op het eiland zijn we in gesprek gegaan met inwoners over wat men belangrijk vindt als het gaat om toekomstbestendig langer thuis wonen op Goeree-Overflakkee.

Draagvlak: zoveel mogelijk partijen betrekken
Tijdens een dialoogavond informeerden wij de gemeenteraad over de (tussentijdse) resultaten van het realiseren van de uitvoeringsagenda over toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee. Namens het kernteam namen Ellen Hoogervorst-van der Meer en Ilze Timmers de raadsleden en andere (digitale) toehoorders mee in de stand van zaken. Dit was de eerste stap van het delen van de opgehaalde inzichten. Want, daar ligt nu de focus.

In september zijn alle uitkomsten van het project verwerkt tot een rapport. Dit document zal worden gebruikt als praatstuk. Vanuit de behoefte aan slagkracht is er bewust klein gestart, met een kernteam met vertegenwoordigers van CuraMare, Gemeente Goeree-Overflakkee, Oost West Wonen, Stichting ZIJN en Zorggroep Haringvliet . Echter bepalen we het exacte vertrekpunt graag samen met zoveel mogelijk partners vanuit wonen, welzijn en zorg en inwoners. Hiervoor zijn we een bestuurlijke bijeenkomst aan het organiseren, om de ambitie met elkaar te bespreken en te bepalen hoe we gezamenlijk verdere stappen kunnen zetten.