Symposium: samen anders denken en anders doen

Het Paulina.nu symposium, georganiseerd voor betrokkenen op het gebied van gezondheid & zorg, stond in het teken van bewustwording van de gezondheidsproblematiek op Goeree-Overflakkee en hoe hier door middel van samenwerking, gezondheidsdenken, populatiedenken en innovatie mee om gegaan kan worden. Diverse tafelgasten uit verschillende aandachtsgebieden (waaronder gemeente, CZ, NZa en gezondheidszorg) spraken onder leiding van dagvoorzitter Harmke Pijpers over deze onderwerpen.

Preventieve zorg

“We kijken naar het algemeen belang en dan focussen we vooral op preventie, want sommige dingen zijn beter om te voorkomen,” laat wethouder Gerrit de Jong weten. De zorg moet dus preventief worden in plaats van reparatief. Echter, sommige gevallen zijn niet te voorkomen. “Er is in de zorg geen perfect systeem, er moet echt per gebied gekeken worden naar de mogelijkheden en wat er aanslaat,” vult Josine Janus, Manager KPMG Plexus, hem aan.

Een aantal conclusies die gedurende de avond aan de orde kwamen:

De zorgontwikkelingen op Goeree-Overflakkee (zoals vergrijzing) zijn dusdanig dat we ons af moeten vragen of, en hoe, we de zorg op ons eiland kunnen blijven leveren. Maar ook hoe we dit betaalbaar houden.

Hiervoor is een integrale samenwerking nodig die de zorg op innovatieve wijze, nog beter, rondom de behoefte van de patiënt organiseert.

Deze samenwerking uit zich in ideeën, projecten en trajecten met als doel: gezondere bewoners en het betaalbaar houden van de zorgkosten. Bewoners, zorgverleners, ondernemers en andere stakeholders van Goeree-Overflakkee worden actief betrokken en waar mogelijk door Paulina.nu met elkaar verbonden.

Samen anders denken en anders doen: Goeree-Overflakkee heeft nú de unieke kans om de gezondheidszorg slimmer te organiseren. Paulina.nu is aanjager en facilitator van deze beweging en roept iedereen op om mee te doen en mee te denken. Groot denken, klein doen.