Succesvol webinar over de zorg voor ouderen op Goeree-Overflakkee

Afgelopen dinsdag 1 december 2020 organiseerde Paulina.nu een webinar over een toekomstbestendige leefomgeving voor ouderen op Goeree-Overflakkee. In de online uitzending werden de eerste resultaten van een recent uitgevoerd onderzoek gepresenteerd. Tien sprekers vertelden, een ieder vanuit zijn of haar achtergrond, wat er moet gebeuren om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. “Dit kan niet door één partij opgepakt worden. We moeten met alle betrokkenen zo snel mogelijk aan de slag.” Het gehele webinar is terug te kijken via https://paulina.nu/webinarlangerthuis.

“Mooi vertrekpunt”

Ilze Timmers, programmamanager van Paulina.nu, kijkt tevreden terug op het webinar. “Dit is een mooi vertrekpunt om verder aan de slag te gaan. De langer thuis opgave is iets waar haast iedereen mee te maken gaat krijgen. Daarom ben ik blij dat er met de grote diversiteit aan kijkers. Zowel vanuit zorg, wonen, welzijn en ook de inwoners.”

Blik vanuit ministerie

In het webinar kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Wimke Schuurmans van het ministerie van VWS ging in op wat zij landelijk ziet gebeuren. “Mijn drie belangrijkste adviezen zijn: ga verbouwen, ga digitaal en werk samen. Daarnaast is het belangrijk dat er niet alleen een visie voor ouderen is, maar dat er rekening wordt gehouden met alle generaties.”

Bewoners

Goeree-Overflakkee is een uitgestrekte regio met veel kleine kernen. Wat betekent langer thuis wonen voor de inwoners van het eiland? Ellen van Rossum vertelde daar meer over vanuit de Dorpsraad Ooltgensplaat en riep de inwoners op om meer naar elkaar om te kijken. “Help bijvoorbeeld de buurvrouw met de boodschappen of met het knippen van de heg.”

Wonen

Wethouder Daan Markwat, Dingeman van Es en Peter Klink (Oost West Wonen) spraken over het thema wonen. Projectontwikkelaar Van Es benadrukte dat het belangrijk is om op tijd in actie te komen: “We zien allemaal de vergrijzing op ons afkomen. Als we met dat gegeven kijken naar een gemiddelde doorlooptijd van een nieuwbouwplan, namelijk 5 tot 7 jaar, dan moet er nu echt wel iets gaan gebeuren.” Wat is de rol van de gemeente en welke plannen heeft de woningcorporatie? Onder andere daarover spraken Markwat en Klink. Die laatste gaf als advies: “We moeten over onze eigen belangen heen kijken, meer naar het belang van de maatschappij. Dan kunnen we veel verder komen dat dat we nu denken.”

Zorgkloof

Anna van Poucke (KPMG International) ging in op de naderende zorgkloof. “Door de vergrijzing en het aantal chronisch zieken neemt de zorgvraag toe. Daarnaast krimpt het aanbod op de arbeidsmarkt. Daarom moeten we de zorg fundamenteel gaan veranderen. We moeten iets gaan doen met de inzet van mensen en digitalisering.”

Zorg en welzijn

De verwachte toenemende belasting voor de zorg, is ook iets wat Ellen Hoogervorst-van der Meer (CuraMare) als grote uitdaging ziet. “Als we niets doen en niets veranderen dan hebben we een verdubbeling nodig van de verpleeghuiscapaciteit. Enerzijds moeten we iets doen aan het voorkomen van zorg en aan de andere kant moeten we hard werken om meer mensen voor de zorg beschikbaar te krijgen. Daarnaast kunnen we door een goede samenwerking tussen welzijn en de medische sector veel meer halen uit preventie en vroegsignalering zodat een plek in het verpleeghuis niet nodig is.”

Huisarts Gert-Jan Dogterom ziet een grote rol voor zichzelf en voor zijn collega’s. “We zullen verbinding moeten zoeken en er voor zorgen dat de specialisten met ons én bij ons komen te werken. Als huisarts hebben wij zicht op heel veel zaken. Daarom zie ik ons uitermate geschikt voor een coördineerde rol.“

De inwoner zelf heeft ook een grote rol in deze opgave. Wethouder Berend-Jan Bruggeman gaf aan dat de gemeente het gesprek met de ouder wordende inwoners aan gaat. “Maar we willen niet voor hem of haar beslissen. De regie blijft bij de inwoner zelf.”

Concrete vervolgstappen

Paulina.nu is achter de schermen al druk bezig met de vervolgstappen rondom een toekomstbestendige leefomgeving voor ouderen. “We moeten snel resultaten laten zien. Januari volgend jaar organiseren wij een sessie met betrokken partijen. Daar willen wij een uitvoeringsagenda gaan vaststellen. Deze agenda moet zich richten op successen die we op korte termijn kunnen behalen, maar ook op dingen die wellicht wat langer nodig hebben. We hopen in 2021 de eerste effecten te kunnen zien van de samenwerking.”