Samen de zorg slimmer organiseren

Met elkaar – huisartsen en medisch specialisten – kijken hoe je de kwaliteit van de zorg kunt waarborgen en verhogen. Door samenwerking komen tot de juiste zorg op de juiste plek. Dat is het idee achter ‘Dokters praten met dokters’, een project waarmee de Vereniging Medische Staf (VMS) van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Zorggroep Haringvliet en regionale huisartsenorganisatie Cohaesie recent zijn gestart.

“We zijn met het project begonnen tegen de achtergrond van de toekomst, waarin onder andere door de vergrijzing veel meer zorg nodig is dan we nu aankunnen”, zegt Marjan van Ledden-Klok, kinderarts en voorzitter van de VMS van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. “Welke zorg moet waar gebeuren, bij de huisarts of in het ziekenhuis, om optimaal voorbereid te zijn op een toekomst van schaarste en krapte – dat willen we uitzoeken. De politiek stimuleert ons ook om dat te doen. We willen de kwaliteit verbeteren en het plezier in samenwerken verhogen.”

In gesprek
“Werken aan de juiste zorg op de juiste plek is een landelijke trend”, zegt Iris van Groeningen, internist, bestuurslid VMS en voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, die evenals Marjan als lid van de projectgroep nauw betrokken is bij ‘Dokters praten met dokters’. “We zijn als medisch specialisten en huisartsen met elkaar in gesprek. Er is behoefte aan samenwerken. We kijken samen op een andere manier naar de zorg en hoe je die slimmer kunt organiseren.”

Acht thema’s
Na een aantal gesprekken hebben de medisch specialisten en huisartsen besloten ‘Dokters praten met dokters’ verder vorm te geven. Gezien de omvang van het project is externe hulp ingeroepen van bureau Performation Healthcare Intelligence. Iris: “We hebben acht thema’s bepaald en daar werkgroepen aan gekoppeld. Het gaat om de thema’s digitaal, ouderen, kinderen, diagnostiek, medicatie, anderhalvelijnszorg, preventie en beweging.”

Kansrijke ideeën
De werkgroepen zijn aan de slag gegaan. Het resultaat is een hele lijst met ideeën. De meest kansrijke ideeën komen als mogelijk project in een top 10, die Performation gaat doorrekenen. “Op dat punt zitten we nu”, zegt Marjan. “Wat levert het op, voor de maatschappij en financieel? Gaat de kwaliteit omhoog? Gaan de zorgkosten naar beneden? Gaat de patiënt erop vooruit? Dat willen we weten. De projectgroep, waarin naast ons drie huisartsen zitting hebben, kijkt mee. En dat geldt ook voor de besturen van de zorggroepen en CuraMare. De cliëntenraad is eveneens betrokken bij het project.” Als het doorrekenen achter de rug is, volgt de verdere uitwerking en kan de zorgverzekeraar een concreet plan tegemoet zien.

De zorg slimmer organiseren kan ervoor zorgen, bijvoorbeeld door digitalisering, dat een patiënt met een bepaalde aandoening niet per se elke drie maanden voor controle naar het ziekenhuis hoeft. Zeker niet als er verder geen klachten zijn. Als de medische gegevens op afstand zijn te zien, kan alleen bij afwijkingen of klachten een afspraak worden gemaakt bij huisarts of specialist.

Dit artikel staat in de tweede uitgave van het magazine “Samen naar Beter”, een verzameling van innovatieve projecten op de Zuid-Hollandse Eilanden.