Rapport Louter: “Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zeer belangrijk voor regionale economie en maatschappij”

Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland neemt letterlijk en figuurlijk een belangrijke centrale positie in als het gaat om gezondheidszorg op Goeree-Overflakkee en omliggende eilanden. Paulina.nu, het netwerk- en samenwerkingsverband van betrokken partijen op het gebied van gezondheid- en zorg, liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren door Bureau Louter, waarbij de vraag was om de zorgfunctie en het economisch- en maatschappelijk belang van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in kaart te brengen.

In het onderzoek zijn regionale- en landelijke aspecten in beeld gebracht op het gebied van zorgaanbod, wonen en arbeidsmarkt, evenals economische- en maatschappelijke effecten. Het rapport ‘Bureau Louter (2022) Economisch en maatschappelijk belang van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis’ onderschrijft dat het ziekenhuis een zeer belangrijke rol speelt in de regio op het gebied van zorg voor patiënten en bezoekers, leefbaarheid en woonaantrekkelijkheid. Alleen al op basis van de bevolkingsontwikkeling en vergrijzing wordt verdere groei van zorg vanuit Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis verwacht.

Een gezonde regio kan niet zonder goede zorg
Ook belicht het rapport de rol van het ziekenhuis op het gebied van werkgelegenheid. Jan Peter Robijn, Voorzitter Paulina.nu vertelt: “Vrienden van Paulina.nu werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en liefde voor het eiland samen aan een gezond, vitaal en welvarend Goeree-Overflakkee. Het rapport toont aan dat het belang van het ziekenhuis voor de regio groot is. Een gezonde regio kan niet zonder goede zorg en goede zorg kan niet zonder een gezonde regio. Naast goede zorg dichtbij, draagt het ziekenhuis bij aan de werkgelegenheid, bedrijvigheid en woon-werk aantrekkelijkheid van het eiland en de regio. Direct- en indirect levert Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis werk aan meer dan 1.800 mensen. De ligging van het ziekenhuis maakt dat voor inwoners -patiënten en bezoekers- in de regio ziekenhuiszorg binnen een acceptabele reisafstand beschikbaar is. Deze acceptabele reisduur geldt overigens ook voor de woon-werk afstanden voor zorgmedewerkers van het ziekenhuis. We hebben alle redenen om een instelling als deze te koesteren. Daarom gaan wij de komende periode aan de slag om gezamenlijk plannen te maken met als doel de positie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te handhaven en verder te versterken.”

Toegevoegde waarde op veel meer vlakken
Paulina.nu overhandigde deze week het onderzoeksrapport, waarin de urgentie van het behoud van het ziekenhuis voor de regio Goeree-Overflakkee en Voorne aan zee wordt onderbouwd, aan Ada Grootenboer-Dubbelman, burgemeester van Goeree-Overflakkee (zie hoofdfoto). ”We weten allemaal dat het ziekenhuis voor onze gemeente en de regio heel belangrijk is. Voor goede en bereikbare zorg voor onze inwoners, maar de toegevoegde waarde is er op veel meer vlakken. Denk aan werkgelegenheid of de aantrekkelijkheid van ons als gemeente om in te wonen. Dit onderzoek, dat we met veel interesse gaan lezen, geeft hier inzicht in. Het belang van behoud van spoedeisende hulp en acute zorg in het ziekenhuis is groot.” De burgemeester heeft het vraagstuk van acute zorg in relatie tot de regionale ziekenhuizen onder de aandacht gebracht bij haar collega’s van de P10, de grootste plattelandsgemeenten van Nederland.

Het ziekenhuis is verbonden met de lokale economie
Het rapport is ook digitaal beschikbaar gesteld aan de raad van bestuur van CuraMare (foto hierboven) en FOGO, de ondernemersvereniging van Goeree-Overflakkee. ”Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis is voor ons eiland erg belangrijk. Een instelling als deze draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze regio voor bedrijven en inwoners”, aldus Steef Visser (foto hieronder), Voorzitter van FOGO. “Het ziekenhuis is verweven met onze lokale economie. Wij als ondernemersvereniging zijn ons daar terdege van bewust. Wij zullen het rapport grondig bestuderen en delen met onze achterban. Uiteraard gaan wij graag in gesprek met de andere betrokken partijen en zullen wij ons steentje bijdragen om het collectieve belang te dienen.”

Het rapport zal verder worden verspreid onder andere essentiële stakeholders. Paulina.nu nodigt hen uit om samen met het ziekenhuis, gemeente, burgers, bedrijfsleven, huisartsen en andere zorgverleners aan de slag te gaan om de goede positie van het lokale ziekenhuis te behouden en verder te versterken.

Wilt u het rapport ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@paulina.nu.