Presentatie advies respijthuis Goeree-Overflakkee

Op verzoek van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is een onderzoek verricht naar de behoefte en mogelijkheden om een respijtvoorziening op Goeree-Overflakkee te realiseren. Respijtzorg is vervangende mantelzorg. Een tijdelijke en volledige overname van de zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Een respijthuis op Goeree-Overflakkee zou volgens het onderzoek een laagdrempelige voorziening in een huiselijke sfeer moeten zijn, waar zowel ruimte is voor ontmoeting als gepland logeren. Conclusie is dat op Goeree-Overflakkee er behoefte is aan een verbeterde invulling van respijtzorg.

Donderdag 3 december presenteerde Ilze Timmers namens de werkgroep respijthuis de uitkomsten van het onderzoek aan de raad. Dit deed zij samen met Wim Eijbers (Alzheimer Nederland) en Marijtje Pilon, beleidsadviseur maatschappelijke zaken van de gemeente. Het advies is tot stand gekomen vanuit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek enerzijds, en vanuit een programma van eisen opgesteld door de werkgroep anderzijds.

Uit het rapport blijkt dat er behoefte is aan een respijthuis. De komende periode zullen de verschillende scenario’s qua financiering uit worden gewerkt. Uiteindelijk zal gekeken moeten worden naar een geschikte locatie.

Randvoorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden bij het realiseren van het respijthuis zijn:

  • Gecombineerd laagdrempelig aanbod van logeren, ontmoeten en zorg;
  • Focus op kwetsbare inwoners van Goeree-Overflakkee;
  • Acceptatie wordt per individu bekeken;
  • Rekening houden met mogelijk aantrekkende werking van omliggende gebieden.

Werkgroep

De werkgroep van dit onderzoek bestaat uit vertegenwoordigers namens verschillende organisaties: gemeente Goeree-Overflakkee, Adviesraad Sociaal Domein, Alzheimer Nederland, Ketenzorg Dementie en CuraMare. Dit alles wordt gefaciliteerd door een externe projectleider met expertise binnen de respijtzorg en stichting Paulina.nu.

Vrijwilligers

De werkgroep heeft op basis van een pakket van eisen, samen met de uitkomsten van het onderzoek gedaan door Companen, de gemeenteraad geadviseerd te beginnen met vier tot acht logeerkamers en een ruimte waar mensen overdag activiteiten kunnen doen. Denk hierbij aan spelletjes, de krant lezen, samen koken of tuinieren. Vrijwilligers vangen de mensen op. De zorg wordt verleend door de dokters, verpleegkundigen en verzorgers die ook bij de mensen thuis komen.

Klein beginnen

Het advies is om klein te beginnen met uiteraard daarin meegenomen de optie tot uitbreiding. Het respijthuis moet een onderdeel gaan uitmaken van de maatschappij. Het moet door inwoners gezien gaan worden als een unieke faciliteit, die kwaliteit van leven biedt in de regio.

Vervolgstappen

De werkgroep gaat de komende maanden in gesprek met diverse locaties en instanties. De combinatie van logeren en ontmoeten is wenselijk. Er wordt gekeken of dit tot de mogelijkheid behoort. Nadat er onderzoek is gedaan naar een geschikte locatie, zal er naar verwachting tweede kwartaal 2021 een volgende stap gezet kunnen worden in het realiseren van een respijthuis op Goeree-Overflakkee.