Paulina.nu zet zich in voor goede zorg dichtbij

Goed georganiseerde, betaalbare zorg voor iedereen op Goeree-Overflakkee en omstreken. Nu en in de toekomst. Met dat doel brengt Paulina.nu allerlei partijen bij elkaar. Zorgverleners, ondernemers, gemeente en inwoners. Ook onze bank draagt haar steentje bij. Zo dacht onze jongerenraad mee over de zorg voor senioren.

Tekst: Marjon Hoogesteger, Beeld: Thierry Schut

Ilze Timmers, programmamanager van Paulina.nu, woont heel haar leven al op Goeree-Overflakkee. De aanwezigheid van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, centraal gelegen op het eiland, geeft haar een geruststellend gevoel. ‘Stel, er gebeurt iets met mij en we zouden hier geen ziekenhuis hebben. Dan duurt het 45 tot 50 minuten voor ik bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis ben! Het ziekenhuis in Dirksland is daarom echt een groot goed op het eiland. Ook omdat het hier de grootste werkgever is.’ Toch is het niet zo vanzelfsprekend dat het ziekenhuis er nog is, zegt Ilze. ‘Kleine ziekenhuizen zoals Het Van Weel-Bethesda moeten vechten voor hun bestaan. Het leveren van acute zorg en het voldoen aan wet- en regelgeving brengen hoge kosten met zich mee.’ En er zijn nog andere ontwikkelingen die de zorg op het eiland bedreigen, zegt Ilze. ‘We leven steeds langer en krijgen vaker te maken met welvaartsziekten. Dat vraagt veel zorg in de toekomst. Tegelijkertijd zien we veel jongeren – en daarmee potentiële zorgverleners en mantelzorgers – naar stedelijk gebied vertrekken. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, moeten we die dus anders, slimmer organiseren.’

Goede betaalbare zorg dichtbij
Om daarvoor te zorgen, werd vijf jaar geleden Paulina.nu opgericht. ‘Zelf verlenen wij géén zorg’, benadrukt Ilze. ‘Wij faciliteren alleen een platform waar (zorg)partijen op Goeree-Overflakkee en omliggende regio’s bij elkaar kunnen komen. We inventariseren waar behoefte aan is en helpen met financiering, organisatie en het leggen van verbinding tussen allerlei partijen.’ Al vanaf het begin zijn veel partijen op Goeree-Overflakkee aangesloten bij Paulina.nu. Huisartsen, de gemeente, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, ouderenzorg, welzijnswerk en ondernemers. Gezamenlijk ontwikkelen zij projecten gericht op het ver- beteren van zorg, welzijn, ziektepreventie, maar buigen zich bijvoorbeeld ook over de vraag hoe inwoners meer inspraak kunnen krijgen in hoe hun zorg geregeld wordt. ‘Ons doel is uiteindelijk om goede zorg betaalbaar en dicht bij de inwoners te hou- den’, vertelt Ilze. ‘Zo hebben we onderzoek gedaan naar de positie van ouderen op het eiland. Met betrekking tot zorg, maar ook tot hun woonsituatie en welzijn. We moeten tegenwoordig allemaal langer thuis blijven wonen. Maar zie dat maar eens te doen op je tachtigste in een krap dijkwoninkje met smalle trappen. Ook eenzaamheid, geen vangnet hebben en niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, zijn situaties die hier veel voorkomen onder ouderen. Wij hebben in kaart gebracht hoe groot het probleem is en welke partijen aangewezen zijn om daar wat aan te doen. Die partijen hebben samen een uitvoeringsagenda gemaakt waarmee we nu aan de slag gaan. Het is een heel divers traject, maar met één doel: zorgen dat ouderen op een fijne manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven leven.’

Jongerenraad praat mee
Ook de jongerenraad van onze bank werd geïnterviewd voor het onderzoek. ‘De mening van jongeren over dit onderwerp is belangrijk’, zegt Ilze. ‘Het gaat tenslotte over hun toekomst. Als ouderen te lang in een eengezinswoning blijven wonen, omdat er geen goed alternatief is, heeft dat invloed op hun mogelijkheden op de woningmarkt. Verder hoorden we hoe jongeren denken over mantelzorg en zorgopleidingen. Wat wij prettig vonden, is dat de jongerenraadsleden bekend zijn met dit gebied. Ze kennen de problemen rond mobiliteit en voorzieningen die wegvallen. Zij waren een fijne gesprekspartner.’

Betrokken bank
Caspert van der Wel, directeur Coöperatieve Rabobank én bestuurslid van Paulina.nu vindt het mooi dat de jongerenraad heeft meegewerkt aan het onderzoek naar seniorenzorg. ‘Het was goed om te zien dat zij echt een mening hebben over ouderen- zorg. Bijvoorbeeld over hoe je technologie kunt inzetten om de zorg voor ouderen te verbeteren.’ Caspert vindt het belangrijk om als bank betrokken te zijn bij de zorg op het eiland. ‘Wij zijn onder andere financier van de zorg. We hebben er dus simpelweg belang bij om de continuïteit ervan te waar- borgen. De gezondheidszorg kent enorme uitdagingen. Paulina.nu wil bijdragen aan oplossingen en wij willen daar met onze kennis van de gezondheidssector graag bij helpen. Trouwens, de thema’s gezondheid en welzijn spreken mij ook persoonlijk erg aan. Gezondheid begint met gezonde voeding en voldoende bewegen. Gezonde voeding voor iedereen en de duurzame, verantwoorde productie ervan is een belangrijk thema voor ons. Daar zetten we ons als Rabobank hard voor in, want als het gaat om voeding in relatie tot gezondheid, dan is er nog een wereld te winnen. Voor ons welzijn en om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden.’

Dit artikel staat in Rabo &Co Zuid-Hollandse Eilanden, het ledenmagazine van de Rabobank.