Paulina.nu: samenwerkingsplatform om de zorg dichtbij huis te houden

‘Beter samen = samen beter’. Een treffend gekozen woordspeling, die kort maar krachtig weergeeft waar Paulina.nu voor staat. Ilze Timmers is programmamanager van Paulina.nu en zij vertelt er graag over. “Het is van belang dat zorgpartners en inwoners op het eiland weten wat we doen, waarom dat nodig is en waar we naartoe willen.”

De vitaliteit van de bewoners van Goeree-Overflakkee en Westelijk Voorne-Putten. Om dat te behouden is het meer dan ooit nodig dat binnen de samenleving een aantal zaken in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. Dit geldt zeker voor het lokaal kunnen blijven leveren van de nodige zorg. Met elkaar – zorgpartijen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente – zal er hard aan gewerkt moeten worden dat de regio haar zorgvoorzieningen, zoals Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, kan behouden.

Samenwerkingsplatform
“Het gevaar ligt op de loer dat de zorg te duur wordt”, legt Ilze Timmers uit. “Feitelijk staat de financiering van zorgverlening onder regie van de zorgverzekeraars. Zij bepalen daardoor grotendeels hoe de zorg georganiseerd moet zijn. Of dat er bijvoorbeeld wel of geen spoedzorg in de regio zal blijven. Toenemende zorgkosten spelen daarbij een belangrijke rol. Op het eiland onderkennen we dat. In het besef dat we als regio zelf het initiatief moeten nemen om er alles aan te doen de zorg betaalbaar te houden en zo voor de regio te borgen. Meer efficiency en zorginnovatie zijn daarvoor nodig, maar ook ontschotting van de zorg. Dat vraagt om een heel ander systeem, met verregaande samenwerking vanuit een goed georganiseerd netwerk. De zorg alléén kan dit vandaag de dag niet meer. Daarom is het van belang dat we elkaar opzoeken, weten te vinden, de krachten bundelen en een sterk samenwerkingsverband hebben. Om op weg naar 2040 de zorg in de regio goed op de rails te hebben en dichtbij huis te kunnen houden.” Zo werd in 2016 onder de naam Paulina.nu een samenwerkingsplatform gevormd, genoemd naar Paulina van Weel, die in 1928 een legaat deed waarmee in Dirksland een streekziekenhuis kon worden gerealiseerd.

Drie pijlers
“Paulina.nu is geen uitvoerder of zorgverlener”, benadrukt Ilze. “We zoeken vooral de verbinding en proberen samenwerkingen tussen partijen tot stand te brengen. Daarnaast hebben we een ondersteunende en coördinerende rol. Dit alles doen we vanuit drie pijlers. Optimale zorg rondom de bewoner is het eerste thema. Centraal staat het zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten van zorgvraag, aanbod en de bijbehorende financiering. Voorbeeld daarvan is onze bijdrage aan het meedenkconsult. Een digitale omgeving waarin zorgverleners gedurende het behandeltraject van een patiënt op gemakkelijke wijze intercollegiaal overleg kunnen hebben.

Pijler twee is verbinding & gezondheidsbeweging. Bewoners moeten kunnen meedenken in hoe de zorg georganiseerd is. We willen in kaart brengen wat de behoeften zijn. Er zijn plannen om dit jaar een of meerdere (online) bijeenkomsten te organiseren. Het aansporen tot het omschakelen van ‘zorgdenken’ naar ‘gezondheidsdenken’ staat centraal in preventie & werken aan gezondheid. Op het gebied van preventie hebben we inmiddels enkele cursussen gerealiseerd en dat aantal willen we uitbreiden. Bijvoorbeeld met cursussen en trainingen op het gebied van geboortezorg, jeugd, geestelijk welzijn, dementie, diabetes en andere vormen van chronische zorg.”

Uniek
“We werken al enkele jaren projectmatig aan een merkbaar betere organisatie van de zorg in de regio. Met meer efficiency, flinke kostenbesparingen en innovatieve projecten als resultaat. We mogen best met trots zeggen dat – en dat is uniek – de Nederlandse Zorgautoriteit met belangstelling en instemming volgt hoe wij hier in de regio bezig zijn.” “Hoe het komt dat we hier met elkaar zo in slagen op het eiland? Ik denk dat het in de genen van de Flakkeeënaar zit. Niet zeuren, maar aanpakken wanneer of waar dat nodig is. Gewoon zelf ervoor zorgen dat de dingen die nodig zijn er daadwerkelijk komen. Het is onze wens dat naast de samenwerkende partners binnen Paulina.nu, ook de inwoners van Goeree-Overflakkee en Westelijk Voorne-Putten steeds meer betrokken worden bij de ontwikkelingen in de zorg op het eiland. Zodat ook zij meer inzichtelijk hebben wat er speelt en waarom.”

Toekomst
Met het oog op de toekomst is er nog veel werk te verzetten. “Belangrijk daarbij is dat er gerichter wordt samengewerkt”, weet Ilze. “De verschillende agenda’s kunnen nóg beter op elkaar worden afgestemd. Waar tot nu toe een en ander best wat ad hoc werd aangepakt, zou er ook meer gedaan mogen worden vanuit een omlijnde visie en met vastgestelde doelen voor ogen. Daarnaast is het heel belangrijk dat betrokken partners Paulina.nu níet zien als een bedreiging, waardoor ze iets van zichzelf of een stukje autonomie kwijtraken. Nee, je deelt ideeën, creëert gezamenlijke doelen en je helpt daar elkaar bij. En daar krijg je juist veel voor terug. Met uiteindelijk maar één gemeenschappelijke deler: de patiënt centraal!”

Dit artikel staat in de eerste uitgave van het magazine “Samen naar Beter”, een verzameling van innovatieve projecten op de Zuid-Hollandse Eilanden.