Netwerk- en expertbijeenkomsten vroegsignalering

Een van de aandachtspunten binnen de gemeenschappelijke ouderenagenda is vroegsignalering. Dit onderwerp is heel breed en signalen kunnen van alle kanten komen. Daarbij pikt iedere organisatie op haar eigen manier signalen op. Niet iedereen weet echter even goed hoe hij of zij deze signalen op een goede manier kan oppakken en verder brengen. Gezien de maatschappelijke situatie is het belangrijk om (zware) zorginzet zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk te voorkomen. We willen dat de beschikbare zorg op de juiste plekken ingezet wordt.

Met de werkgroep Versterken structuur voor vroegsignalering per kern focussen we in eerste instantie op vroegsignaleren door professionals. Wat zien zij? Wat gebeurt er al op dit vlak? Wat gaat goed, wat kan misschien beter? En ook kennen we elkaar en weten we elkaar te vinden als je iets signaleert bij een oudere inwoner? Hierbij proberen we aan te sluiten bij wat er al is en zoveel mogelijk elkaars expertise te benutten. Om informatie over vroegsignalering op te halen, kennis te delen en elkaar te leren kennen, gaan we met de werkgroep netwerk- en expertbijeenkomsten organiseren voor professionals die met (kwetsbare) ouderen werken.

Ooltgensplaat
De eerste bijeenkomst heeft op dinsdagmiddag 13 september jl. plaatsgevonden in gebied Oost. In verenigingsgebouw ’t Centrum in Ooltgensplaat kwamen ongeveer 25 professionals vanuit verschillende organisaties bij elkaar. Denk daarbij aan ergo- en fysiotherapeuten, onafhankelijke cliëntondersteuners, een huisarts en praktijkondersteuner, maar ook een welzijnsadviseur, woonconsulent en een vertegenwoordiger vanuit de bibliotheek. We begonnen de middag met een korte toelichting op het programma Toekomstbestendig leven en werden vervolgens door Yvonne Strijdhorst (manager zorg bij Careyn) meegenomen in het gedachtengoed van positieve gezondheid. Yvonne vertelde heel bevlogen over wat positieve gezondheid is en wat je er mee kunt bereiken. Ze had vele mooie voorbeelden en heeft iedereen weten te inspireren.

Na een korte pauze hebben de deelnemers in het tweede deel van de middag onder begeleiding van Petra Wolffenbuttel (welzijnsadviseur bij Stichting ZIJN) nader kennis met elkaar gemaakt. Daarbij werd gevraagd om na te denken over signaleren. Wat zou je kunnen signaleren en hoe kun je met signalen omgaan? En heb je ervaring met signaleren en hoe heb je vervolgens gehandeld? De aandachtspunten die hierbij naar boven kwamen, zijn genoteerd en worden door de werkgroep meegenomen.

De werkgroep heeft het als zeer waardevol ervaren om met de mensen die dagelijks met ouderen werken bijeen te komen en met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp vroegsignaleren. In de gebieden Midden en West willen we begin volgend jaar ook een netwerk- en expertbijeenkomst organiseren. Binnenkort zullen hiervoor ‘Save the dates’ worden verzonden.