Meedenkconsult

Diverse betrokken partijen zetten gezamenlijk in op de juiste zorg op de juiste plaats, door intensivering van de samenwerking. Onderdeel van dit plan is dat de communicatie tussen de zorgverleners verbeterd wordt, onder andere door de inzet van moderne communicatiemiddelen. Vooral tijdens de coronapandemie werd de digitale samenwerking tussen artsen en zelfs met patiënten steeds belangrijker.

Om nog betere zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat huisarts en specialist elkaar virtueel kunnen ontmoeten, om te sparren over de behandeling van een patiënt. Hiervoor is intussen een initiatief ontwikkeld dat momenteel als pilot wordt uitgerold: het Meedenkconsult. Daarbij nemen computersystemen, langs een veilige weg en zonder mailverkeer, patiëntgegevens van elkaar over. Ook kunnen artsen hierin overleggen, waarbij elkaars berichten rechtstreeks in het dossier van de juiste patiënt komen.

Het meedenkconsult is een digitale, niet-spoedeisende, consultatie waarbij de huisarts laagdrempelig en eenvoudig een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt kan stellen. Met het meedenkconsult wordt gestreefd naar het verhogen van de deskundigheid van de eerstelijn, waardoor onnodige doorverwijzingen naar de tweedelijn zoveel mogelijk voorkomen worden.

De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de medisch specialist of kaderarts wordt geconsulteerd voor zijn of haar expertise. Dit gaat digitaal heel eenvoudig via een module in VIPLive via een beveiligde omgeving.

De regio Goeree-Overflakkee kenmerkt zich door uitgestrektheid van verschillende (kleinere) kernen, vergrijzing en een stijgende zorgvraag van 6-8%. Het meedenkconsult is een  geschikt middel om uitkomstgerichte zorg te realiseren; betere kwaliteit voor de patiënt, het verhogen van werkplezier voor en het leveren van kwaliteit door de zorgverlener.

Betrokken organisaties