Medicijnafval

Samen met de gemeente Goeree-Overflakkee maakt Paulina.nu het mogelijk dat inwoners van Goeree-Overflakkee medicijnafval kunnen afgeven bij de apotheek of apotheekhoudende huisarts. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar het scheelt ook in de kosten voor apothekers.

Dicht bij huis medicijnafval inleveren

De grondstoffen van medicijnen kunnen gevaarlijk zijn. Wanneer patiënten dit door het toilet spoelen of bij het huisvuil gooien, komen deze stoffen (gedeeltelijk) in ons milieu terecht. Op Goeree-Overflakkee haalt de gemeente het medicijnafval op bij de apothekers en biedt het vervolgens aan voor vernietiging. Doordat de apotheker het scheiden, anonimiseren en verpakken van geneesmiddelen, vloeistoffen en gevaarlijke stoffen op zich neemt, zorgt deze voor een verantwoorde afvoer van medicijnen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het milieu en voor medicijngebruikers is de laagdrempelige inzameling prettig. Iedereen kan dicht bij huis zijn medicijnafval kwijt.

Samenwerking gemeente

Naast dat het zorgvuldig verzamelen en afvoeren van medicijnafval goed is voor het milieu, scheelt het ook aanzienlijk in de kosten voor apothekers. Een groeiend aantal apothekers in Nederland wil niet langer overtollige medicijnen retour nemen, omdat dit voor hen veel geld kost. Het wordt dan namelijk gezien als bedrijfsafval. Samen met de gemeente zijn afspraken gemaakt om de medicijnafvalinzameling op het eiland anders te organiseren.

Betrokken organisaties