Zo lang mogelijk thuis wonen in een kleine kern: wat moet er gebeuren?

Langer thuis blijven wonen in een dorp als Ooltgensplaat kan veel dingen betekenen. Ellen van Rossum is secretaris van de dorpsraad en kan daar dus veel over vertellen. “We hebben in ons dorp best veel mogelijkheden. In het gezondheidscentrum werken verschillende disciplines met elkaar samen rondom de cliënt. Die samenwerking en de korte lijnen zorgen ervoor dat er kwalitatieve zorg geleverd kan worden.”

“Daarnaast hebben we in vergelijking met andere kleine kernen op Goeree-Overflakkee een aantal mooie faciliteiten. Zoals een supermarkt, meerdere kappers. Als dorpsraad werken we er hard aan om die faciliteiten te behouden en uit te breiden. Het is fijn dat mensen daar zelfstandig naar toe kunnen blijven gaan.”

Thuis blijven wonen

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zowel landelijk als regionaal is daar veel aandacht voor. “Helaas is dat in Ooltgensplaat niet mogelijk als iemand 24-uurs zorg nodig heeft. Dat zouden we in de toekomst graag anders zien. Mensen die geboren en getogen zijn in het dorp, moeten daar tot het einde van hun leven kunnen blijven wonen. Zeker in de laatste levensfase is het belangrijk dat je op een vertrouwde plek bent. En je naaste familie in de buurt hebt. ”

Volgens Van Rossum moeten daar meerdere dingen voor veranderen: “Als eerste de bevolkingssamenstelling. Voor het behoud van voldoende vrijwilligers en professionals. Daarnaast moeten de ouderen meer geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn. Volgens Ellen zou een nieuw soort woonvorm gewenst zijn. Een senioren woongroep, vergelijkbaar met een zorgboerderij. Ik denk dat dat het inzetten van mantelzorg en vrijwilligers veel efficiënter maakt. Tot slot moet de arbeidsmarkt voor mensen die in de zorg willen werken aantrekkelijker gemaakt worden. Bijvoorbeeld door jongeren al vroeg kennis te laten maken met de zorg voor ouderen.”

Belangrijke rol gemeente

Voor het realiseren van die oplossingen zullen er verschillende organisaties in actie moeten komen. De gemeente Goeree-Overflakkee moet daar volgens Ellen een belangrijke rol in nemen: “Ik hoop dat zij dingen gaan organiseren en faciliteren. Dat de gemeente de samenwerking vindt met de woningcorporatie en verschillende zorginstellingen.”

Eigen regie inwoner

Naast secretaris van de dorpsraad is Ellen ergotherapeut. Vanuit die achtergrond weet ze dus waar ze over praat. Wat heeft een inwoner volgens haar nodig om de eigen regie te kunnen voeren? “De inwoners moeten voldoende kennis hebben over welke mogelijkheden er in de regio zijn qua zorghulpverlening, activiteiten en dagbesteding. Zodat ze zelf een bewuste keuze kunnen maken en een voorkeur uit kunnen spreken. Mogelijk kunnen we in de toekomst daarvoor een spoorboekje maken. Zodat het inzichtelijk is wat er al is en wat er nog mist.”

“De faciliteiten moeten overigens binnen het bereik van mensen zijn. Als ze moeten reizen naar een dorp verder of nog verder, dan blijft men snel thuis. Dat is zonde. Want juist er op uit gaan is belangrijk voor de sociale contacten. Maar ook voor het in beweging blijven en tegen eenzaamheid.”

Acties korte termijn

Ellen van Rossum is realistisch over wat er wel en niet op korte termijn geregeld kan worden. “Niet ieder dorp kan volgende week een supermarkt hebben. Of in Ooltgensplaat hebben we volgende week nog een verpleeghuis. Op korte termijn zouden er in de buurt voldoende activiteiten voor ouderen moeten komen. Zodat ze het gesprek aan kunnen gaan met leeftijdsgenoten. Ook moeten we meer naar elkaar omkijken. Help de buurvrouw of buurman een keer met boodschappen of het knippen van de heg. Daar kunnen morgen al mee beginnen!”

Meer informatie

Dit interview is een samenvatting van de bijdrage van Ellen van Rossum aan het webinar van Paulina.nu. Het is mogelijk om het gesprek met Ellen of het gehele webinar terug te kijken.

Wilt u meer informatie over de dorpsraad van Ooltgensplaat? Kijk dan op de website van de groep betrokken inwoners.

Uitgave huis-aan-huis nieuwskrant

Samen doen, samen sterk. Het motto van de dorpsraad kwam regelmatig terug in het webinar. Ouder worden op Goeree-Overflakkee is iets wat we met elkaar moeten doen. Dorpsraad Ooltgensplaat heeft daarin een mooie start gemaakt. Door een ouderenspecial uit te geven die is bezorgd bij alle inwoners van het dorp. Hiervoor zijn bijdragen verzameld van instanties en organisaties die een rol (kunnen) spelen in het gezond ouder worden. Of die kunnen voorzien in mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De dorpsraad hoopt dat de inwoners van Ooltgensplaat met het magazine de juiste informatie ontvangen. Om voor zichzelf de weg te kunnen bepalen om zo lang mogelijk deel te kunnen nemen aan het sociale leven in het dorp.