Kwartiermaker wonen, zorg en welzijn: Sikko Bakker

In de zomerperiode is een kwartiermaker aangesteld die als hoofdtaak heeft om voor alle inwoners de visie op wonen, zorg en welzijnsopgaven te activeren. Sikko Bakker heeft inmiddels veel personen van diverse organisaties gesproken om een beeld te krijgen van de huidige situatie en de kansen. Hij sluit uiteraard ook aan bij de ambities van het programma van “Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee” om op innovatieve manieren de gezondheid en zorg dicht bij de inwoners van de regio te organiseren. Als kwartiermaker zal hij de woonzorgvisie voor alle inwoners en partners uitwerken en schrijven, die mede de basis vormt voor de nieuwe integrale woonvisie in 2023.

De vergrijzing van Goeree-Overflakkee, toename van zorgvragen en grote behoefte aan geschikte woonzorg oplossingen vragen om korte- en langetermijnscenario’s. Om de diverse initiatieven op het gebied van wonen en zorg als kwartiermaker te ondersteunen, zal er een afwegingskader komen voor wonen met zorg op Goeree Overflakkee. Sikko zal veel verbinden tussen de betrokken organisaties en nieuwe netwerken ontsluiten. Het ultieme doel is dat de woonzorgvisie aansluit bij de ambitie om de dorpen leefbaar en vitaal te houden in de toekomst.

Sikko is geboren in Vierpolders, Voorne-Putten, en kent het eiland Goeree-Overflakkee al goed. Hij woont nu in Rotterdam en heeft veel ervaring als kwartiermaker, onder andere vanuit zijn rol als strategisch adviseur bij de Vereniging van Nederlandse gemeenten (NVG) en de regionale samenwerking tussen woon- en zorgpartijen in de regio Alkmaar. Hij fietst regelmatig mooie ritjes van dorp tot dorp om het eiland nog beter te leren kennen. Landelijk heeft hij overigens bijgedragen aan het ministeriële adviesrapport een “thuis voor iedereen”. Hier gaat het om de landelijke ambitie dat alle kwetsbare doelgroepen via een landelijk programma meer kansen krijgen om zelfstandig te wonen.

Over het project ‘Toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee’
Vorig jaar presteerden de betrokken bestuurders van CuraMare, gemeente Goeree-Overflakkee, Oost West Wonen, Stichting ZIJN en Zorggroep Haringvliet een gezamenlijke visie, doelstellingen en concreet actieplan. Enkele maanden geleden werd tijdens een conferentie het belang van samenwerking onderkend en presenteerden vijf werkgroepen de plannen die zij hopen te realiseren. Paulina.nu is vanaf het begin van dit project ondersteunend op het vlak van projectorganisatie en communicatie.