Initiatief: naar een ‘senior proof’ Goeree-Overflakkee

Paulina.nu en haar partners nemen samen het initiatief om het eiland Goeree-Overflakkee ‘senior proof’ te maken op het gebied van wonen.

Het aantal ouderen in onze regio stijgt en blijft de komende jaren stijgen. Ondanks dat er relatief veel aanbod van ouderenwoningen op Goeree-Overflakkee is, is het maar de vraag of dit aanbod voldoende is en volledig past bij de toekomstige behoefte van onze regio. Om te zorgen dat we nu en in de toekomst een passend woningaanbod hebben op Goeree-Overflakkee, slaan Paulina.nu en betrokken spelers de handen ineen.

Eerste stap: organiseren bijeenkomst

Als eerste stap gaat Paulina.nu een bijeenkomst organiseren met diverse partijen waarvoor onder andere de gemeente Goeree-Overflakkee, woningbouwcoöperatie(s), projectontwikkelaars en zorgverleners worden uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst is om ideeën uit te wisselen over hoe we Goeree-Overflakkee ‘senior proof’ kunnen maken, wat we daarvoor nodig hebben en hoe we dit kunnen organiseren. Op basis van de uitkomst van deze bijeenkomst stellen we een plan op voor de vervolgfase. In deze vervolgfase zullen verschillende thema’s nader worden uitgewerkt.

Vind je het leuk om hierover mee te denken? Stuur ons dan een bericht.