Inhalatiemedicatie

Op Goeree-Overflakkee gebruikt meer dan 10% van de bevolking inhalaties: medicatie waarbij de werkzame stof geïnhaleerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat circa 70% van de patiënten met inhalaties op een verkeerde of suboptimale wijze inhaleert. Hierdoor is de medicatie niet of minder goed werkzaam, met alle gevolgen van dien.

Werkgroep

In 2017 is daarom op initiatief van zorgverleners een werkgroep opgericht. Deze werkgroep, bestaande uit een longarts, huisarts, longverpleegkundige specialisten en een apotheker, is aan de slag gegaan om oplossingen te bedenken om dit probleem op te lossen.

Nieuwe werkwijze

Eén van de oplossingen betreft de wijze waarop patiënten instructie krijgen over het gebruik van hun medicatie. De werkgroep heeft hier een nieuwe werkwijze voor opgesteld. In de nieuwe werkwijze werken longverpleegkundigen, huisartsen en apothekers samen om patiënten regelmatig en vaker te begeleiden in het gebruik van hun medicatie.

Flakkeese model overal toegepast

Met deze nieuwe werkwijze ontvangen nieuwe patiënten of patiënten die van inhalatiemedicatie wijzigen, binnen een jaar vier keer een controle en instructie. Ook is de keuzehulp (formularium) in gebruik genomen voor zorgverleners, waarmee men de inhalator kan kiezen die het beste past bij de patiënt.

Het formularium en de nieuwe werkwijze wordt inmiddels op geheel Goeree-Overflakkee toegepast en er is ook interesse vanuit omliggende gemeenten voor dit “Flakkeese model”.  Iedere betrokkene spreekt dezelfde taal en hanteert de dezelfde werkwijze, zodat patiënten met inhalatiemedicatie consequent dezelfde begeleiding krijgen. Niet één keer, maar wel vier keer per jaar.

Ondersteuning werkgroep

Paulina.nu heeft in de opstartfase de werkgroep ondersteund met het in kaart brengen van de opbrengsten en de kosten van de oplossingen die zijn bedacht. Met dit inzicht kon vervolgens bekeken worden hoe de nieuwe werkwijze passend kon worden bekostigd. Jammer genoeg is er binnen de huidige financieringsstructuur geen ruimte voor financiering vanuit zorgverzekeraars. Betrokken organisaties hebben daarop besloten dat zij, vanwege het positieve effect op de patient, zij hun werkzaamheden voortzetten en de werkwijze verder ontwikkelen.

Resultaten

Patiënten geven een positieve terugkoppeling. Als ze het benauwd hebben is er niet altijd meer extra medicatie nodig. Ze kunnen beter met hun ziekte omgaan en ervaren een betere kwaliteit van leven. Daarnaast heeft de samenwerking tot gesprekken met de zorgverzekeraar geleid met betrekking tot het preventiebeleid.

Gerelateerde berichten

13 februari 2019: persbericht omtrent de samenwerking

Betrokken organisaties