Inhalatie medicatie – Nieuwe werkwijze

Op Goeree-Overflakkee gebruikt meer dan 10% van de bevolking inhalaties: medicatie waarbij de werkzame stof geïnhaleerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat circa 70% van de patiënten met inhalaties op een verkeerde of suboptimale wijze inhaleert. Hierdoor is de medicatie niet of minder goed werkzaam, met alle gevolgen van dien.

Werkgroep

In 2017 is daarom op initiatief van zorgverleners een werkgroep opgericht. Deze werkgroep bestaat uit een longarts, huisarts, longverpleegkundig specialisten en een apotheker. Deze werkgroep is aan de slag gegaan om oplossingen te bedenken om dit probleem op te lossen.

Nieuwe werkwijze

Eén van de oplossingen die de werkgroep bedacht heeft betreft de wijze waarop patiënten instructie krijgen over het gebruik van hun medicijn. De werkgroep heeft hier een nieuwe werkwijze voor opgesteld. In de nieuwe werkwijze werken longverpleegkundigen, huisartsen en apothekers samen om patiënten regelmatig en vaker te begeleiden in het gebruik van hun medicatie.

In 2018 zijn de huisarts en praktijkondersteuner van de huisartspraktijken, de longarts en longverpleegkundige van het ziekenhuis en de apothekersassistenten opgeleid in het gebruik van het formularium en de nieuwe werkwijze. In de eerste twee maanden van 2019 zijn de resterende zorgverleners opgeleid.

Sinds februari 2019 zijn huisartsen, praktijkondersteuners van de huisartspraktijk, longartsen, longverpleegkundigen in het ziekenhuis en apothekersassistenten opgeleid in het gebruik van het formularium en de nieuwe werkwijze.

Flakkeese model overal toegepast

Met deze nieuwe werkwijze ontvangen nieuwe patiënten of patiënten die van inhalatiemedicatie wijzigen, binnen een jaar vier keer een controle en instructie. Ook is de keuzehulp (formularium) in gebruik genomen voor zorgverleners, waarmee men de inhalator kan kiezen die het beste past bij de patiënt.

Het formularium en de nieuwe werkwijze wordt inmiddels op geheel Goeree-Overflakkee toegepast en er is ook interesse vanuit omliggende gemeenten voor dit “Flakkeese model”.

Ondersteuning werkgroep

Paulina.nu is gevraagd om de werkgroep te ondersteunen op één specifiek onderdeel, namelijk het in kaart brengen van de opbrengsten en de kosten van de oplossingen die zijn bedacht. Met dit inzicht kan vervolgens bekeken worden hoe de nieuwe werkwijze passend kan worden bekostigd.

Heb je een goed idee?

Heb jij concrete ideeën, bijvoorbeeld om de zorg op ons eiland slimmer in te richten? Of om de vitaliteit te verbeteren? Stuur jouw voorstel dan op. Of nog mooier: sluit je aan bij Paulina.nu!

Deel je idee via organisatie@paulina.nu of ons contactformulier.