Inhalatie medicatie

Op Goeree-Overflakkee  gebruikt meer dan 10% van de bevolking inhalaties: medicatie waarbij de werkzame stof geïnhaleerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat circa 70% van de patiënten met inhalaties op een verkeerde of suboptimale wijze inhaleert. Hierdoor is de medicatie niet of minder goed werkzaam, met alle gevolgen van dien.

Werkgroep

Een aantal maanden terug is daarom op initiatief van zorgverleners een werkgroep opgericht. Deze werkgroep bestaat uit een longarts, huisarts, longverpleegkundig specialisten en een apotheker. Deze werkgroep is aan de slag gegaan om oplossingen te bedenken om dit probleem op te lossen.

Nieuwe werkwijze

Eén van de oplossingen die de werkgroep bedacht heeft betreft de wijze waarop patiënten instructie krijgen over het gebruik van hun medicijn. De werkgroep heeft hier een nieuwe werkwijze voor opgesteld. In de nieuwe werkwijze werken longverpleegkundigen, huisartsen en apothekers samen om patiënten regelmatig en vaker te begeleiden in het gebruik van hun medicatie.

De werkgroep is momenteel bezig met het trainen van de verschillende zorgverleners op het eiland in het onder andere geven van deze instructie. In februari organiseren zij een grote bijeenkomst waarin gezamenlijk de start van de nieuwe werkwijze wordt afgegeven.

Ondersteuning werkgroep

Paulina.nu is een aantal weken terug gevraagd om de werkgroep te ondersteunen op één specifiek onderdeel, namelijk het in kaart brengen van de opbrengsten en de kosten van de oplossingen die zijn bedacht. Met dit inzicht kan vervolgens bekeken worden hoe de nieuwe werkwijze passend kan worden bekostigd.

Paulina.nu zal dus de komende tijd de werkgroep ondersteunen op dit vlak. Op deze wijze hoopt Paulina.nu het initiatief van de werkgroep verder te kunnen helpen.