Geboortezorg

Binnen coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee (GZaZ) werken CuraVita -het geïntegreerde geboortecentrum van het ziekenhuis-, de gynaecologen, 4 kraamorganisaties en 4 verloskundige buitenpraktijken samen. Samen werken zij al enkele jaren samen binnen één team om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. Hiermee is er een integrale geboortezorg ontstaan op Goeree-Overflakkee; een uniek samenwerkingsverband vanuit inhoudelijk en organisatorisch perspectief en een aanzienlijke verbetering van de zorg.

Hoewel er sprake is van integrale zorg, is het declareren en de financiële organisatie van de geboortezorg niet integraal. GZaZ moet bijvoorbeeld twee registratiesystemen bijhouden, omdat zorgverzekeraars verschillen in hun declaratiebeleid. Onnodig complex, inefficiënt en kostbaar. Paulina.nu steunt GZaZ in de discussie met beleidsmakers om tot een pilot te komen voor een andere bekostigingsmethode. Zo kan GZaZ zich met veel enthousiasme blijven richten op de cliënt en nieuwe generaties inwoners van Goeree-Overflakkee.

Betrokken organisaties