Prominente aandacht Paulina.nu op consumentenbeurs Energy Island

December 2017 organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een tweedaagse beurs over duurzaamheid, genaamd Energy Island. Behalve met een prominente plek op de beursvloer, verzorgde Paulina.nu een deelsessie bij een innovatieve ondernemer op Goeree-Overflakkee (tbp electronics). Vrijdag 8 december en zaterdag 9 december stond Paulina.nu op de beurs van Energy Island om een aantal gezondheidsonderwerpen onder de aandacht te brengen: valpreventie, gezond bewegen en gezondheid en vitaliteit van werknemers.

Deelsessie Energy Island

In samenwerking met tbp electronics organiseerde Paulina.nu voor een grote groep scholieren en andere belangstellenden een sessie rondom zorginnovatie. Tbp electronics presenteerde diverse zorginnovaties waaronder de zorgrobot LEA. Deze zorgrobot in rollatorvorm komt op commando naar de eigenaar toe, hij helpt bij het opstaan, bij het bewegen, maar herinnert er ook aan wanneer men medicijnen moet nemen. LEA kan zelfs met zijn eigenaar dansen! Door deze bijzondere zorginnovatie kan iemand langer zelfstandig blijven.

Tai-Chi inzetten bij valpreventie ouderen

Een techniek die ingezet kan worden bij valpreventie bij ouderen is Tai-Chi. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat deze techniek het risico op vallen verlaagt. Daarom werd er op de beurs door een aantal Tai-Chi experts informatie verstrekt.

Valpreventie is niet alleen een belangrijk onderwerp binnen Paulina.nu omdat er een grote groep mensen met een hoge kans op vallen, geholpen kan worden. Maar ook omdat, door de juiste inzet van middelen, een grote besparing plaats kan vinden. Deze besparing kan weer worden gebruikt om te investeren in de gezondheid op Goeree-Overflakkee. Eindresultaat: betere gezondheid van onze eilandbewoners en het betaalbaar houden van de zorgkosten.