Één regionaal coördinatiepunt voor kortdurend verblijf ontzorgt enorm

Waar is een bed beschikbaar? Waar kan een kwetsbare oudere met een acuut zorgprobleem terecht die een tijdelijk verblijf nodig heeft? Hoe weten vraag en aanbod elkaar te vinden? Het is in de praktijk nog niet zo eenvoudig om dit soort vragen gemakkelijk en snel te beantwoorden. Het Regionaal Coördinatiepunt Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) brengt daar op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee verandering in. Op 1 maart 2022 ging het van start.

Het Regionaal Coördinatiepunt ZHE komt voort uit het Programma Ouderen Voorne, dat draait sinds 2019. In dit programma werken gemeenten, huisartsen en zorgorganisaties samen. Het gaat om de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, regionale huisartsenorganisatie Cohaesie en Zorggroep Haringvliet en de drie C’s: Careyn, Catharina thuis op Voorne en CuraMare. Het Programma Ouderen Voorne initieert projecten die gericht zijn op het toekomstbestendig maken van de regionale ouderenzorg. Het Regionaal Coördinatiepunt ZHE is een van die projecten, waarmee het programma aan de slag is gegaan.

Twee wensen
Marieke van Werkhoven, op het moment van schrijven programmamanager Ouderen Voorne, legt uit dat de realisatie van het Regionaal Coördinatiepunt ZHE twee wensen vervult. “De wens om een centraal aanmeldpunt voor onder andere tijdelijk verblijf te hebben en de wens om een beter beeld te krijgen van de capaciteit aan beschikbare bedden. COVID maakte het lastig om het Regionaal Coördinatiepunt ZHE op te zetten, maar we hebben zeker niet stilgezeten in die periode. In 2020 is proefgedraaid met het bemiddelen van COVID-bedden. De ervaringen hebben we meegenomen in de verdere ontwikkeling.”

Het Regionaal Coördinatiepunt ZHE is ondergebracht bij het zorgbemiddelingspunt van CuraMare. “Het is een onafhankelijk punt”, benadrukt Wijnand den Hertog, divisiemanager kortdurende zorg en behandeling van CuraMare.

“De vraag was: moet er een nieuwe structuur komen of gebruiken we een bestaande structuur om de bemiddeling van eerstelijns verblijf toe te voegen? Waarom zou je het moeilijk doen als het gemakkelijk kan, was het idee, daarom is gekozen voor CuraMare Zorgbemiddeling. Daarbij heb je het vertrouwen nodig van alle betrokken partijen en moet je goede afspraken maken en randvoorwaarden scheppen.”

Snel en transparant
Dat is gebeurd. De huisarts hoeft niet langer tal van telefoontjes te plegen om een patiënt aan een kortdurend verblijf te helpen. Eén melding volstaat om de triage en bemiddeling in gang te zetten. “Een triage-verpleegkundige ontvangt de aanvragen, bepaalt de urgentie bij de hulpvraag en zorgt vervolgens voor een vlotte doorstroming. Dit ontzorgt de huisarts enorm én het zorgt ervoor dat de patiënt snel en transparant op de juiste plaats terecht komt”, aldus Marieke.

“Alles bij elkaar: een grote verbetering van het proces. Niet voor niets hebben we afspraken met de zorgverzekeraar kunnen maken over de financiering. De zorgverzekeraar is er immers bij gebaat dat er geen versnippering is en dat de beschikbare zorg zo effectief mogelijk wordt ingezet.” De ICT is gerealiseerd door ZorgDomein, dat voor huisartsen een bekende ICT-organisatie is.

Verdere uitbouw
Het Regionaal Coördinatiepunt ZHE bemiddelt nu voor eerstelijns verblijf bij CuraMare, Careyn en het Buurtzorgpension, dat in het Medisch Centrum Spijkenisse thuiszorg op een centrale plek levert. Maar de ambitie is om in de toekomst ook andere vormen van zorg onder te brengen bij het Regionaal Coördinatiepunt ZHE.

Marieke: “Denk aan thuiszorg. Nu moet de huisarts regelmatig bellen met diverse thuiszorgorganisaties om ervoor te zorgen dat een patiënt thuis de goede zorg krijgt. Met een centraal punt hoeft de huisarts niet zelf op zoek en heb je, net als bij een kortdurend verblijf, een beter beeld van de beschikbaarheid. We zijn al met de thuiszorgorganisaties in overleg en willen een pilot opzetten op Voorne.”

Naast thuiszorg gaat het Regionaal Coördinatiepunt ZHE ook een rol kunnen spelen op het gebied van langdurige zorg en crisiszorg. Vervolgstappen zijn in voorbereiding en krijgen vorm als de structuur van de centrale plek staat als een huis.

Meer inzicht
Naast de bemiddelende rol heeft het Regionaal Coördinatiepunt ZHE ook een informerende rol. “Eén telefoonnummer voor de beschikbare zorg in de regio en voor informatie, dat is ontzettend belangrijk”, zegt Wijnand.

Marieke: “Via het Regionaal Coördinatiepunt ZHE krijg je meer inzicht in de zorgcapaciteit, de behoeften en de tekorten in het regionale aanbod. Deze data kunnen de betrokken partijen helpen keuzes te maken bij capaciteitsvraagstukken.”

Nu bestaat het Regionaal Coördinatiepunt ZHE uit één persoon, die tijdens kantooruren bereikbaar is en op basis van expertise hulp kan bieden. Op termijn verwachten Marieke en Wijnand een uitbreiding naar een bereikbaarheid van 24 uur per dag, zeven dagen per week. “Ook in de nacht kan er een crisissituatie zijn. De huisartsenpost moet dan een plek zoeken. Dat is lastig, zodat patiënten soms onnodig naar het ziekenhuis gaan. Het zou goed zijn als het Regionaal Coördinatiepunt ZHE ook dan kan bemiddelen naar de juiste plek.”

Het project is geïnitieerd vanuit het Programma Ouderen Voorne. Het ligt echter voor de hand dat de bestuursstructuur op termijn verandert. Het Regionaal Coördinatiepunt ZHE reikt immers verder dan de grenzen van Voorne-Putten. Goeree-Overflakkee is eveneens betrokken, en richting Rozenburg, Hoogvliet en Pernis – die onder Rotterdam vallen – lopen ook lijntjes. Samenwerking en afstemming met Verwijshulp 010, het coördinatiepunt van Rotterdam en het coördinatiepunt in oprichting in de Hoeksche Waard, kan meerwaarde opleveren.

Bemiddeling nummer één
Op 1 maart ging het Regionaal Coördinatiepunt ZHE van start. Dezelfde dag kwam de eerste aanvraag binnen. Een huisarts die een plek zocht voor een 88-jarige patiënt. De nieuwe voorziening voor de bemiddeling van kortdurende zorg had het snel voor elkaar. “Dit gaat veel tijd schelen”, was de enthousiaste reactie van de huisarts. Een dag later was er taart voor de eerste succesvolle bemiddeling. Om het Regionaal Coördinatiepunt ZHE onder de aandacht te brengen, ontvingen alle huisartsen in de regio een informatieve kubus. Begin maart was er bovendien een webinar om het project toe te lichten.

Dit artikel staat in de tweede uitgave van het magazine “Samen naar Beter”, een verzameling van innovatieve projecten op de Zuid-Hollandse Eilanden.