Door echt samen te werken, kun je betere zorg leveren

CuraMare werkt samen met tal van externe partijen. Op Goeree-Overflakkee, maar ook daarbuiten. “We zijn onderdeel van een breed netwerk. De keten wordt steeds beter”, zegt Mariska Shekary-Moonen, medisch lid van de raad van bestuur van CuraMare.

“Zowel onze ouderenzorg als Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de ‘inner circle’, werken nauw samen met andere VVT-instellingen en de eerstelijnszorg in het werkgebied. Dat is de tweede cirkel. Hieronder vallen bijvoorbeeld Archipel en projecten met huisartsen, zoals ‘Dokters praten met dokters’. In de derde cirkel werken we samen met ziekenhuizen – met name met Spijkenisse Medisch Centrum en het Maasstad Ziekenhuis, de regionale driehoek – en onder andere de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). En dan is er nog een vierde cirkel. De vierde cirkel is landelijk met onder andere de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgorganisaties in de VVT. Iedere cirkel kent zijn eigen dynamiek en inhoud. De inner circle en de tweede cirkel zijn, behalve strategisch, ook tactisch en operationeel, terwijl de derde en de vierde cirkel vooral strategisch zijn en voor onder de aandacht brengen van gezamenlijke problemen, standpunten, belangen en innovatieve oplossingen.”

Driehoek
“We hebben andere ziekenhuizen nodig om onze patiënten goede zorg te leveren. Daarom zit CuraMare in een aantal samenwerkingsverbanden. We werken in een soort regionale driehoek met het Spijkenisse Medisch Centrum en het Maasstad Ziekenhuis. Wij zijn een algemeen ziekenhuis (basiszorg plus), Het Maasstad Ziekenhuis is een STZ-ziekenhuis (topklinische zorg) en Spijkenisse Medisch Centrum richt zich met name op de planbare zorg, zoals heupoperaties.”

“Het mooie van die driehoek is, dat je met elkaar een breed palet van curatieve zorg biedt. Je vult elkaar aan. In coronatijd lagen de bedden van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Maasstad vol met COVID-patiënten, terwijl in Spijkenisse de reguliere operaties konden plaatsvinden. Daardoor zijn de wachtlijsten hier minder hard gegroeid dan in andere ziekenhuizen. Een mooi voorbeeld van wat samenwerking kan opleveren. Door samenwerking in een medisch specialistisch netwerk, zoals het oncologisch netwerk Concord, kan een kleinschaliger ziekenhuis als Het Van Weel-Bethesda naast de basiszorg iets extra’s bieden. Nog een mooi voorbeeld: intensivisten van Maasstad zijn ook intensivisten in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Daarmee creëren we hier een up-to-date IC en het verhoogt de kwaliteit van de zorg. Zelf een volledig team van intensivisten aanstellen gaat niet, omdat de intensivisten door de schaalgrootte in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis niet aan alle eisen voor registratie kunnen voldoen.”

“In het regionaal oncologisch netwerk bespreken onze dokters samen patiënten en komen ze tot kwaliteitsrichtlijnen. Dat houdt de kennis scherp en stelt je in staat om met nieuwe ontwikkelingen aan de gang te gaan. Als je op je eilandje blijft zitten, lukt dat niet. Bredere netwerken zijn ook bedoeld om patiënten die je niet kunt helpen, laagdrempelig door te verwijzen. Zo gaat bijvoorbeeld iemand met een ernstig multitrauma niet naar Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, maar naar het Erasmus MC.”

“Steeds, bij ieder type zorg, denken we: waar is de patiënt op de juiste plek. Met het oog daarop is er ook via de SRZ samenwerking op allerlei terreinen.”

SAZ
“De Stichting Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen of afgekort SAZ”, vervolgt Mariska, “is een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van algemene ziekenhuizen en probeert deze op een slimme manier te ondersteunen. Denk aan digitalisering. Ga je als individueel ziekenhuis zelf het wiel uitvinden, dan betaal je je blauw aan grote marktpartijen. Als SAZ doen we dat anders en bundelen we onze krachten. Op dezelfde manier zijn we aan de slag gegaan met artificial intelligence.”

“De SAZ heeft bijvoorbeeld ook de Beter Dichtbij-app ontwikkeld voor de communicatie tussen het ziekenhuis en de patiënt. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft deze app nu ook in gebruik genomen. Samen nadenken over goede antwoorden op vraagstukken die in de ziekenhuizen spelen: daar is dit netwerk voor bedoeld. Het gaat over de gezondheidszorg van de toekomst. Het is noodzakelijk om daarover na te denken en met creatieve oplossingen te komen. Gezamenlijk gaat dat het beste.” Momenteel is er binnen de SAZ ook veel aandacht voor de uitdagingen in de spoedzorgketen.

Archipel
“Archipel is een samenwerkingsverband in oprichting voor de ouderenzorg op de Zuid-Hollandse Eilanden”, zegt Ellen Hoogervorst-van der Meer, als lid van de raad van bestuur van CuraMare en verantwoordelijk voor de thuis- en ouderenzorg. “Er ligt een enorme opgave voor de ouderenzorg. Daarom hebben de VVT-organisaties op de Zuid-Hollandse Eilanden de handen ineen geslagen. Naast CuraMare gaat het bijvoorbeeld om Careyn, Catharina thuis op Voorne, Argos, Aafje, de organisaties uit de Hoeksche Waard en Humanitas. We hebben elkaar nodig.”

“Een aantal projecten is al gehonoreerd door het zorgkantoor. Die hebben bijvoorbeeld te maken met de arbeidsmarkt, het beschikbaar houden van acute thuiszorg en het Programma Ouderen Voorne. Die projecten brengen we samen in Archipel.”

“Denk ook aan een thema als laag volume hoog complexe zorg. Nu heeft elke VVT-organisatie misschien vier of vijf jonge mensen met dementie, maar samen wel veertig of vijfenveertig. Dan is het beter om de specialistische kennis en expertise te bundelen en één fijne plek voor deze bijzondere doelgroep te creëren. Door echt samen te werken kun je betere zorg leveren.”

“Crisiszorg is ook zoiets. Moeten we dat allemaal zelf blijven doen of is het beter om samen op te trekken? Een belangrijke uitdaging is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers hier op de Zuid-Hollandse Eilanden. Hoe kunnen we verpleegkundigen blijvend aan ons binden? Met dit soort vragen gaat Archipel aan de slag. Het is gemakkelijker om dat samen te doen en om met één mond te spreken richting het zorgkantoor en de beleidsmakers. Wat we hiermee uiteindelijk willen bereiken is goede zorg dichtbij.”

Dit artikel staat in de tweede uitgave van het magazine “Samen naar Beter”, een verzameling van innovatieve projecten op de Zuid-Hollandse Eilanden.