DoeGoed actie voor lokale winkeliers, horeca en zorgdoelen

In reactie op de coronacrisis op Goeree Overflakkee heeft in het voorjaar de DoeGoedactie plaatsgevonden. Het doel van de actie was enerzijds de lokale detailhandel en horeca te steunen en anderzijds om geld op te halen voor het bestrijden van en aandacht voor eenzaamheid. De actie was een initiatief van FOGO, de gemeente Goeree-Overflakkee en Stichting Eilandmarketing. Samen met communicatiepartners Xsarus, Dink, BIZ Middelharnis en BIZ Ouddorp is de DoeGoed actie in mei gestart. Dankzij velen die de DoeGoedBon gekocht hebben, kunnen nu mooie bedragen gedoneerd worden aan lokale initiatieven. Elk steuntje in de rug kan een groot verschil maken om bewoners van Goeree-Overflakkee te verbinden; jong en oud, in ontspanning én inspanning.

Aan de stichting Paulina.nu is gevraagd het opgehaalde geldbedrag te verdelen onder diverse lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbinden van de inwoners van Goeree-Overflakkee en daarmee ook de eenzaamheid bestrijden. Lokale initiatieven konden zich gedurende de zomer opgeven om voor een donatie in aanmerking te komen. “Stichting Paulina.nu is geen fondsenwerver, maar door onze nauwe samenwerking in het verbinden van zorg verlenende partijen op Goeree-Overflakkee weten wij dat eenzaamheid een grote rol kan spelen in het algemeen welbevinden van onze bewoners. Daarom namen wij deze taak om gelden te verdelen graag éénmalig op ons en zijn wij blij met de grote diversiteit in initiatieven. Op hun eigen manier maken deze initiatieven allemaal een verschil voor inwoners op Goeree-Overflakkee en doorbreken ze eenzaamheid door middel van sport &bewegen, ontmoetingsmogelijkheden en zorginterventie”, aldus Ilze Timmers van Stichting Paulina.nu. De volgende organisaties zullen een steuntje in de rug ontvangen.

Tennisvereniging Melissant

Tennisvereniging Melissant ontvangt een DoeGoedbon voor een open dag voor rolstoel-g-tennissers. Tennisdocent Daniël Huising geeft al jaren les aan rolstoel- en G-tennissers. Tennisvereniging Melissant wil graag ook deze tennissers van de sport en de daarbij horende sociale contacten laten genieten. Door de jaren heen zijn er aanpassingen gedaan aan het clubgebouw om deze groep tennissers volwaardig te laten meedoen op de tennisclub. Daniël Huising: “We willen graag zoveel mogelijk mensen bereiken op Goeree-Overflakkee en via initiatieven als deze kunnen wij bekendheid geven aan de tennislessen. Daarnaast kunnen we met het bedrag de benodigde zaken van nieuwe leden met een beperking financieren, zoals bijvoorbeeld een racket en goed schoeisel.” Indien iemand interesse in rolstoel- of G-tennis heeft, kan hij/zij contact opnemen met tennisvereniging Melissant.

Sport4All GO

Een DoeGoedbon voor sportdagen voor kinderen met autisme is er voor Sport4all G-O. Sport en bewegen levert niet alleen een positieve bijdrage aan de fysieke gezondheid, maar kan ook ingezet worden om eenzaamheid tegen te gaan. Samen sporten of bewegen kan dan bij uitstek een manier zijn om (nieuwe) mensen te ontmoeten. Ilvia Witte: “Voor velen is er geen passend aanbod binnen het reguliere sportaanbod. Velen die buiten de boot vallen, worden niet begrepen door trainers, begeleiders en teamgenootjes waardoor ze een negatieve ervaring beleven aan sporten. Iets wat onnodig is, omdat wij met Sport4All GO met onze opleidingen, jarenlange ervaringen met specifieke doelgroepen, empathisch vermogen én een aanbod voor iedereen, sport en bewegen juist als iets positiefs kunnen laten ervaren. Omdat de kinderen allemaal met lotgenoten sporten weten ze dat ze niet alleen zijn. Kinderen met autisme kunnen op dit moment niet overal terecht om te sporten. Voor hen wordt een speciale sportgroep gecreëerd.”Ilvia en Sabina werken bij de Zuidwester als bewegingsagogen en zien dat dit sportaanbod op dit moment ontbreekt. “Het aanbieden van sport voor kinderen, jeugd en volwassenen met een beperking is noodzakelijk. Iedereen moet kunnen sporten op Goeree-Overflakkee. Met deze donatie kunnen wij de benodigde materialen aanschaffen om ons sportaanbod compleet te maken.” Meer informatie en het sportaanbod van Sport4All GO kan men vinden op: www.sport4allgo.com.

Blije Wei

De Blije Wei in Middelharnis ontvangt een DoeGoedbon voor het organiseren voor events voor senioren. Bij de kinderboerderij en speeltuin is iedereen welkom, of je nu een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebt of niet. Hierdoor heeft het een belangrijke sociaal-maatschappelijke taak. Niet alleen verzorgen de bewoners van de Zuidwester de dieren, ook bezoeken bewoners en (groot)ouders met hun (klein)kinderen met veel plezier de kinderboerderij. Een belangrijke plek voor ontmoeting en ontspanning. Door de organisatoren van de DoeGoed actie is de Blije Wei gevraagd een initiatief tegen eenzaamheid te organiseren voor zelfstandig wonende senioren en hun eventuele mantelzorgers. Zij hebben de coronacrisis vaak alleen moeten doorstaan. De Blije Wei wil speciaal voor deze mensen een tweetal dagen de kinderboerderij openstellen voor een bezoek aan de kinderboerderij met rondleiding en uitleg, een kopje koffie/thee met gebak in Brasserie DOK16 en een bezoek aan de plantenkwekerij. Helaas worden door het coronavirus nog geen externe bezoekers toegelaten op het terrein, waardoor deze openstelling tot nader order is uitgesteld. Via social media zullen deze dagen later bekendgemaakt worden.

Dierenweide Nieuwe-Tonge

Dierenweide Nieuwe Tonge krijgt een DoeGoedbon voor een koffiemiddag voor senioren. De bewoners van seniorenflat de Tuunstee genieten volop van de dieren in de Dierenweide voor hun complex. Dit nodigt bewoners uit om weer naar buiten te gaan voor een ommetje en mensen te spreken. In de herfst en de winter is het lastiger om de senioren te enthousiasmeren naar buiten te gaan voor de dieren. De Dierenweide zal dan ook twee dagen de deuren opzetten voor de bewoners van de Tuunstee waarbij zij kunnen genieten van de diertjes en het gezelschap onder het genot van een bakje thee/koffie en wat lekkers.

De Vliedberg

Ten slotte is er een DoeGoedbon voor woonzorgcomplex De Vliedberg van CuraMare in Ouddorp voor de aanschaf van een Qwiek.Up. De Vliedberg is de enige locatie van CuraMare waar nog geen Qwiek.Up beschikbaar is. Dit apparaat is een zorg ondersteunend product, speciaal gemaakt voor de toepassing van belevingsgerichte zorg. Vanuit de andere zorglocaties is dit een zeer doeltreffend apparaat gebleken, dat het weer mogelijk maakt om contact te krijgen met bijvoorbeeld mensen met dementie. De Vliedberg heeft al een groot bedrag gekregen van Ladies’ Circle Goeree-Overflakkee. Met de aanvulling vanuit de DoeGoed Actie hebben zij het bedrag compleet om het apparaat aan te schaffen. De organisatie van de DoeGoedActie is verheugd om te kunnen helpen het welbevinden van inwoners van Goeree-Overflakkee te vergroten en hiermee eenzaamheid te verminderen. Op deze manier ondersteunen ze ook de Week van de Eenzaamheid, die 1 oktober begonnen is. Eenzaamheid aanpakken begint tenslotte met in contact komen.