Digitaal overleggen leidt tot beter advies

Zou er een bloedonderzoek nodig zijn? Moeten we de medicatie misschien stoppen of veranderen? Soms twijfelt de huisarts. Is hij of zij op de goede weg met een patiënt? Even overleggen met een specialist kan verhelderend werken. Dat kan telefonisch, maar een digitaal meedenkconsult via VIPLive kan sinds eind 2021 een veel betere optie zijn.

Iris van Groeningen, internist, bestuurslid VMS en voorzitter MSB van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis: “Bij twijfel kan een huisarts de specialist bellen. Maar als dat gebeurt, terwijl ik met de verpleegkundige bij een patiënt sta, dan is er niet altijd de rust en de ruimte om goed te luisteren en af te stemmen. Meerdere telefonische vragen onderbreken het werk in de kliniek.”

Gaat het om niet-urgente vragen – wat urgent is, is bestemd voor de spoedeisende hulp – dan is een telefoontje niet noodzakelijk en kan de huisarts via VIPLive een berichtje sturen naar de specialist. “Dan krijg ik bijvoorbeeld een vraag van huisarts Edward Groenenboom over de hypertensie van ‘mevrouw Jansen’: wat zou je adviseren? Dan bericht ik bijvoorbeeld: Beste Edward, doe een 24-uurs bloeddrukmeting, pas de medicatie aan of vraag een extra laboratoriumonderzoek aan.”

Binnen 48 uur
“Via het meedenkconsult krijgt de huisarts een beter advies, dat bovendien op schrift staat in het medisch dossier. Het voordeel is ook dat de specialist niet wordt gestoord tijdens het werk in de kliniek, maar op een beter moment kan antwoorden via VIPLive. Er komt binnen 48 uur een bericht terug. En voor deze digitale consulten is via de zorgverzekeraar ook een vergoeding geregeld voor de huisarts en het ziekenhuis.”
“Een specialist kan via het meedenkconsult ook een stappenplan noemen. Werkt dit niet, doe dan dat. Dat heeft als voordeel dat een patiënt minder snel naar de poli hoeft te worden verwezen, als het complexer wordt.”

Momenteel gebruiken huisartsen deze manier van consulteren voor de specialismen interne geneeskunde, cardiologie, longgeneeskunde, kindergeneeskunde en neurologie. Uitrollen richting alle andere vakgroepen staat op het programma. Aan de andere kant – de advies vragende kant – kan het meedenkconsult ook nog groeien: lang niet alle huisartsen maken gebruik van deze mogelijkheid.

Internist Van Groeningen: “Je merkt dat het meedenkconsult nog niet zo bekend is. Er kan nog wel wat PR bij om dit op de kaart te zetten. Nu de vergoeding door de zorgverzekeraar is geregeld – dat is net gebeurd – zal dat het meedenkconsult wel interessanter maken. Als het goed is uitgerold, kan dit telefoontjes voorkomen en hebben specialisten tijd om de huisarts in alle rust van een goed antwoord te voorzien.”

Zwart op wit
Huisarts Edward Groenenboom in Sommelsdijk heeft inmiddels enige ervaring met het meedenkconsult. “Het is begonnen als een pilot op basis van vrijwilligheid. Ik heb me ervoor aangemeld, omdat ik er de voordelen van inzie. In de praktijk blijkt het een prettige aanvullende manier te zijn om collega’s te consulteren.”

“Je overlegt digitaal met een specialist over een patiënt, waarbij de specialist inzage heeft in de patiëntgegevens. Je kunt ook bijvoorbeeld een ECG meesturen als bijlage. Het is laagdrempelig en je krijgt vrij snel antwoord. Een belangrijk voordeel is dat het advies van de specialist zwart op wit staat. Dat verkleint de kans op misverstanden, want je voegt het toe aan het medisch dossier, slaat het op en kan het advies dus altijd nalezen. Het meedenkconsult is goed voor de dossiervorming. Een ander belangrijk voordeel is dat het kan voorkomen dat je een patiënt naar de polikliniek moet verwijzen.”

Faciliterende software
De Sommelsdijkse huisarts maakt tot nu toe gemiddeld ongeveer één keer per maand gebruik van deze mogelijkheid. “Voor gerichte vragen aan een specialist, waarop je niet direct een antwoord nodig hebt, is het meedenkconsult een prima manier. Je kan overleggen op een moment dat dit het beste uitkomt. Mijn wens is dat we meer specialismen kunnen benaderen. Ook zou de software van mij iets gebruiksvriendelijker mogen zijn. Dat je niet nog een keer extra moet inloggen bijvoorbeeld.”

“Goed dat de zorggroep Haringvliet – als coöperatief verband voor de zaken die de huisartsenpraktijk overstijgen – deze vorm van teleconsultatie faciliteert. Daar hoort ook software bij en een vergoeding van de zorgverzekeraar. Zo werk je aan gestructureerde zorg.”

Het meedenkconsult is gestart als pilot van de zorggroep Haringvliet en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, afdeling cardiologie. Vorig jaar mei zijn regionale huisartsenorganisatie Cohaesie en Spijkenisse Medisch Centrum aangesloten. Tegelijkertijd is het aantal vakgroepen uitgebreid naar vijf. Naast cardiologie gaat het om interne geneeskunde, longgeneeskunde, kindergeneeskunde en neurologie.

Per 1 april 2022 is de vergoeding voor de specialist en de huisarts geregeld via zorgverzekeraar CZ. “Dat is mooi, want beiden steken tijd in het digitale consult”, zegt Margriet de Bruijne, programmamanager Arbeidsmarkt & Innovatie van Cohaesie en projectleider meedenkconsult. De stuurgroep, die de voortgang bewaakt, bestaat uit bestuurders van de vier deelnemende organisaties en specialisten. Daarnaast is er een projectgroep met medewerkers.

“De financiering was een belangrijk onderwerp, maar die hebben we nu dus voor elkaar door afspraken te maken met de zorgverzekeraar. De verwachting is dat er structurele financiering komt. Ook zijn we bezig om het meedenkconsult in een grotere regio mogelijk te maken. Voorafgaand aan de financiering, werkten we vanaf najaar 2021 samen met zorggroepen Hoeksche Waard en Ridderkerk aan meedenkconsulten voor de hele regio. Binnen enkele weken tekenden we een overeenkomst met vijf ziekenhuizen in de regio: naast Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum zijn dat Ikazia, Maasstad en Albert Schweitzer. Verder gaan we het meedenkconsult verder uitrollen naar andere specialismen.”

Margriet: “Het meedenkconsult zorgt voor kwaliteitsverbetering. De specialist kan de tijd nemen voor een antwoord en de kennis van de huisarts, die de regiebehandelaar blijft, neemt toe. En je kunt er (onnodige) verwijzingen naar de tweedelijn mee voorkomen. Voor de patiënt brengt het meedenkconsult geen extra kosten met zich mee. Het valt namelijk niet onder het eigen risico.”

Dit artikel staat in de tweede uitgave van het magazine “Samen naar Beter”, een verzameling van innovatieve projecten op de Zuid-Hollandse Eilanden.