Anders beter worden met welzijn op recept

Op het gebied van welzijn is op Goeree-Overflakkee Stichting ZIJN actief. De stichting heeft affiniteit met een van de doelstellingen van Paulina.nu, namelijk preventie. Hoe dat zit legt Anne Verhey, directeur-bestuurder van Stichting Zijn, uit.

Maar eerst even een introductie: wat is en doet Stichting ZIJN? “Wij zijn een welzijnsorganisatie die mensen helpt investeren in wat het leven voor hen de moeite waard maakt!”, geeft Anne (foto) als kort en pakkend antwoord. “Anders gezegd: wij bieden diensten en ondersteuning aan ten behoeve van het welzijn van burgers op Goeree-Overflakkee. Hiervoor hebben wij een breed en gevarieerd aanbod. De gemeente maakt het welzijnsbeleid en geeft Stichting ZIJN subsidie om dat beleid uit te voeren. Dit doen we op het gebied van welzijn, jongerenwerk, mantelzorg, 55-plus, sociaal-cultureel werk, hulp bij het invullen van formulieren, vervoersservice voor en door eigen inwoners, bij elkaar brengen van vrijwilligers bij het vrijwilligerswerk dat het beste bij hén past, enzovoort. Wij informeren en adviseren de gemeente hier proactief bij en de samenwerking is heel fijn: de gemeente geeft óns goede input en luistert andersóm goed naar wat wij daarop teruggeven. Naast de gemeente werken we vanzelf ook graag samen met andere organisaties en zoeken we duidelijk naar verbinding in de samenleving.”

Positieve gezondheid
“Sinds een aantal jaren”, gaat Anne verder, “kennen we in Nederland het concept ‘Welzijn op recept’. Dat is een vorm van ondersteuning die als aanvulling of als alternatief heilzaam kan zijn voor mensen die bij de huisarts komen en soms meer gebaat zijn bij sociale interventie dan bij een medisch gerichte behandeling. Deze patiënten kennen vooral psychosociale problematiek. In plaats van, bijvoorbeeld, hen langdurig een pilletje voor te schrijven, gaat het bij ‘welzijn op recept’ erom dat deze mensen investeren in de sociale en mentale component van welzijn, en op die manier hun veerkracht vergroten. Vaak zijn life-events zoals het overlijden van de partner of verlies van werk de aanleiding van gevoelens van eenzaamheid of van fysieke klachten.

Terugvinden van zingeving speelt een belangrijke rol. Weer meer sociaal contact hebben, meer bewegen en het voorkomen van een gevoel van nutteloosheid. In het concept ‘Welzijn op recept’ kijken huisartsen dus niet alleen naar het medische- maar ook naar het welzijnsaspect. En bij patiënten met psychosociale problemen kan de huisarts nu een welzijnsrecept voorschrijven. Daarmee verwijst hij de patiënt naar een welzijnscoach, die vooral insteekt op positieve gezondheid. Door het inzetten van een passende sociale interventie wordt aan het leven weer meer inhoud gegeven en wordt eraan gewerkt dat weer levensvreugde en voldoening wordt ervaren, ondanks dat de fysieke problemen misschien niet (meer) op te lossen zijn. En dit concept werkt! Mensen die een welzijnsrecept hebben ontvangen geven aan meer kracht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te ervaren, weer meer sociale contacten te hebben, een veel beter welbevinden en daarmee weer een betere gezondheid te genieten!”


Bron afbeelding: Zorgvoorbeter.nl

Betere zorg
“’Welzijn op Recept’”, zo vervolgt Anne, “is dus een vorm van integrale zorg, waarbij zorg en welzijn nauw met elkaar optrekken. Vandaar dat Stichting Zijn graag met de huisartsen samenwerkt. ‘Welzijn op recept’ vraagt vanzelf een bredere blik en alertheid van de huisarts tijdens de anamnese. Want hoe eerder de huisarts onderkent dat een patiënt gebaat zal zijn bij interventie op het gebied van welzijn, des te beter dit voor de patiënt is. Het werkt preventief, want hij of zij krijgt in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste hulp. Dát voorkomt weer behandelingen die minder zinvol zijn én worden ook zinloze zorgkosten teruggedrongen. En dáármee zijn wij als Stichting Zijn precies waar ook Paulina.nu aan werkt: betere zorg voor de patiënt, meer efficiency en kostenbesparing! Want dat is inderdaad alleszins de moeite waard!”

Op Goeree-Overflakkee wordt ‘Welzijn op recept’ als pilot uitgevoerd door drie huisartsenpraktijken. De eerste welzijnsrecepten zijn inmiddels voorgeschreven, zelfs meer dan aanvankelijk werd verwacht. De eerste praktijkervaringen zijn zeer positief, weet Jacqueline Tanis, welzijnsadviseur bij Stichting ZIJN.

“De verwijzingen betreffen uiteenlopende ondersteuningsbehoeften, van praktische hulpvraag bij bijvoorbeeld budgetbeheer tot complexere problematiek zoals eenzaamheid en depressie. Hiervoor is een aanbod van verschillende welzijnsarrangementen beschikbaar. Je merkt wel dat, wanneer mensen al lang in een bepaalde situatie verkeren, verandering van patroon best wel lastig is. Toch heeft het bieden van hulp of ondersteuning ertoe geleid dat mensen weer verder konden. Maar ook wanneer je niet meteen concrete hulp kunt bieden vinden mensen het al fijn om een luisterend oor te hebben. En door het spinnenwebmodel van Positieve Gezondheid in te zetten als gespreksinstrument, komen zaken aan bod die in het leven van cliënt juist wél goed gaan maar waarvoor doorgaans weinig aandacht is. Dat blijkt dikwijls helpend te zijn. Daarmee onderscheidt ‘Welzijn op recept’ zich van bijvoorbeeld Maatschappelijk werk. ‘Welzijn op recept’ legt de focus vooral op wat bij cliënt wél goed gaat en versterkt dat. Maatschappelijk werk, maar ook andere hulpverlening, richten zich vaak op wat níet goed gaat en gaan aan de slag om dát te verbeteren. Maar niet altijd kún je dingen verbeteren. Dan is het belangrijk om te focussen op wat energie geeft, omdat dit de veerkracht van mensen vergroot, waardoor ze wat níet goed gaat of waar ze geen invloed op hebben, beter kunnen dragen. Door de cliënt zelf te laten kiezen waar hij/zij in wil veranderen is deze daardoor intrinsiek gemotiveerd en is de kans op succes groter”, aldus Jacqueline.

Ook op westelijk Voorne-Putten worden er momenteel gesprekken gevoerd om een dergelijk project van de grond te krijgen. Bijzonder is dat hier ook jongeren tot de doelgroep gaan behoren. Vanuit Coahaesie loopt dit project in Nissewaard en Westvoorne.

Dit artikel staat in de eerste uitgave van het magazine “Samen naar Beter”, een verzameling van innovatieve projecten op de Zuid-Hollandse Eilanden.