Woonplezier voor jong én oud

Op een goede manier thuis kunnen blijven wonen, ook op oudere leeftijd. Dat is zowel fijn als noodzakelijk. Hoe realiseren we dat op Goeree-Overflakkee?

Noodzaak

Nederland én Goeree-Overflakkee vergrijzen en daarmee zijn er onvoldoende woningen levensloopbestendig. Terwijl deze woningen wel hard nodig zijn. Daarom is er een noodzaak te kijken naar de bestaande woningen; kunnen deze levensloopbestendig gemaakt worden?
Ook de zorgbehoefte stijgt. Als we langer thuis blijven wonen, ontvangen we deze zorg thuis. Maar in een zorglandschap waar zorgpersoneel schaars is, moet er gekeken worden naar andere oplossingen om onze inwoners tóch van de zorg te voorzien die zij nodig hebben. Technologie kan daarbij helpen.

Is uw woning eigenlijk levensloopbestendig?

Eigenlijk wil je op iedere leeftijd in een woning wonen die je optimaal woonplezier geeft: een omgeving passend bij je situatie. Hier denken we meestal bewust over na. Voldoende kamers voor de kinderen, een tuin voor de ontspanning en een garage om te klussen of de auto te stallen.

Dan geldt dat toch ook op latere leeftijd? Geen drempels in huis, brede deuren en misschien een mogelijkheid voor een slaap- en badkamer op de begane grond. Dit met als doel zo lang mogelijk op een goede manier thuis te blijven wonen en – wanneer noodzakelijk – thuis zorg te ontvangen.

Paulina.nu en haar netwerkpartners denken met u mee in het project Senior Proof Wonen, Welzijn en Zorg. Hoe kunnen we de zorg optimaal inrichten, kunnen wij de inwoners helpen in het levensloopbestendig maken van hun woning, waar en hoe bouwen we nieuwe woningen? Op deze en andere vragen, gaan wij antwoord geven om een Senior Proof Goeree-Overflakkee te creëren.

Heb je een goed idee?

Heb jij concrete ideeën, bijvoorbeeld om de zorg op ons eiland slimmer in te richten? Of om de vitaliteit te verbeteren? Stuur jouw voorstel dan op. Of nog mooier: sluit je aan bij Paulina.nu!

Deel je idee via organisatie@paulina.nu of ons contactformulier.