Wat we doen

Om de zorg betaalbaar te houden, moeten we de zorg anders organiseren. Laten we daarom innovatief en baanbrekend zijn. Baanbrekend zijn betekent: durven samenwerken en durven investeren. Om dat succesvol te doen, heb je een netwerk nodig. Een platform dat verbindt, inspireert en ondersteunt. Paulina.nu is dat platform: voor zorgaanbieders, gemeente, ondernemers, onderwijs en bewoners. Gezamenlijk organiseren wij toekomstbestendige zorg op Goeree-Overflakkee.

Manifest

Paulina.nu werd in 2016 opgericht met een manifest. De oproep: de brede zorg met ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, ouderenzorg en thuiszorg zoals die nu op Goeree-Overflakkee is georganiseerd, is niet vanzelfsprekend! Professionals uit allerlei sectoren slaan de handen ineen – vanuit het diepe besef dat dit onderwerp belangrijk is. Niet alleen voor de leefbaarheid, maar ook voor de werkgelegenheid. Daarom gaat Paulina.nu gezamenlijk op zoek naar manieren om de zorg innovatief en excellent te organiseren.

Stuurgroepen

In de afgelopen periode zijn drie stuurgroepen ingericht: één stuurgroep voor elk thema. Deze stuurgroepen verkennen de mogelijkheden om zorg te voorkomen en vitaliteit te bevorderen, om zorgprocessen te verbeteren en plannen te maken om als collectief regionale topzorg te ontwikkelen.

Projectgroepen

Maandelijks komen er diverse projectgroepen bijeen die zich richten op het uitwerken van een specifiek – door de stuurgroep gekozen – onderwerp. Gezamenlijk buigen onder andere huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, fysiotherapeuten, medisch specialisten en wooncorporaties zich over uiteenlopende vraagstukken. Welke technologische ontwikkelingen helpen ons om de zorg verder te verbeteren én efficiënter en goedkoper aan te bieden? Hoe kunnen we de zorg anders inrichten? Wat voegt eHealth toe aan het reguliere zorgaanbod? Hoe kunnen we onze bewoners gezond houden?

Wat kan Paulina.nu voor jou betekenen?

Paulina.nu is een netwerkorganisatie. Juist in het netwerk ligt onze toegevoegde waarde. Heb jij een idee om de vitaliteit op Goeree-Overflakkee te verbeteren? Dan helpen we je als volgt:

  • We kijken eerst wat jouw idee precies toevoegt ten opzichte van andere ideeën.
  • Is er een mogelijkheid om jouw idee te combineren met andere ideeën?
  • Vervolgens ontwikkelen we gebundelde ideeën vanuit allerlei perspectieven
  • Tenslotte introduceren we het idee in alle mogelijke organisaties