Kwetsbare ouderen

In het najaar van 2017 hebben zorgverleners en betrokkenen bij de zorg voor kwetsbare ouderen, gesproken over de huidige knelpunten en mogelijke oplossingen. Er zijn toen vier concrete verbeterpunten gedefinieerd. Deze verbeterpunten zijn in de periode daarna door vier werkgroepen uitgewerkt in praktische verbeterplannen.

Vervolgbijeenkomst

Woensdag 4 juli was er een drukbezochte bijeenkomst over de zorg voor kwetsbare ouderen. Er was een divers publiek aanwezig in Recreatiecentrum De Staver: onder andere zorgverleners van het ziekenhuis, thuiszorg, wijkverpleging, ouderenzorg, huisartsen, bewoners, de gemeente Goeree-Overflakkee en partners van Paulina.nu.

Verbeterplannen werkgroepen

In de bijeenkomst in De Staver zijn de verbeterplannen door de werkgroepen op hoofdlijnen gepresenteerd aan een breed publiek. Hoogtepunt van de avond was het theater waarin het publiek een inkijkje kreeg in het dagelijkse leven van ouderen. Dit gaf een mooi beeld van de knelpunten, maar ook van de kansen, die ouderen in hun leven ervaren.

Vervolg

Met de bijeenkomst in De Staver komt de fase van de uitwerking van de verbeterplannen tot een einde. De volgende fase staat in het teken van implementatie van de verbeterplannen.

Heb je een goed idee?

Heb jij concrete ideeën, bijvoorbeeld om de zorg op ons eiland slimmer in te richten? Of om de vitaliteit te verbeteren? Stuur jouw voorstel dan op. Of nog mooier: sluit je aan bij Paulina.nu!

Deel je idee via organisatie@paulina.nu of ons contactformulier.