Innovatief klimaat

Binnen het thema ‘verbinding’ wordt gewerkt aan het verbinden van zo veel mogelijk eilandbewoners en organisaties aan de missie van Paulina.nu. Hiermee beoogt Paulina.nu een gezondheidsbeweging in gang te zetten bij iedereen in de regio. Onder dit derde thema is een nieuwe werkgroep opgericht die zich focust op het scheppen van een innovatief klimaat. Deze werkgroep bekijkt welke randvoorwaarden nodig zijn om een innovatief klimaat in de regio te realiseren en gaat hier vervolgens mee aan de slag. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn het inrichten van een juiste IT-structuur, de verbinding leggen met universiteiten/hogescholen en het aantrekken van investeerders.

Gezondheidsapps

Sinds oktober 2018 werken wij samen met Medical Delta, een organisatie die technologische innovaties aanbiedt in de gezondheidszorg. Via hen hebben wij de mogelijkheid om deel te nemen aan een pilot van Stopcoach. Dat is een app met een digitale coach, die geschikt gemaakt is voor lager opgeleiden en mensen die moeite hebben om hun weg te vinden in de zorg. Een andere innovatieve app die wij aan kunnen bieden is MonitAir, een handig hulpmiddel voor mensen met COPD. MonitAir voorspelt longaanvallen en geeft advies.