Innovatief klimaat

Binnen het thema ‘verbinding’ wordt gewerkt aan het verbinden van zo veel mogelijk eilandbewoners en organisaties aan de missie van Paulina.nu. Hiermee beoogt Paulina.nu een gezondheidsbeweging in gang te zetten bij iedereen in de regio. Onder dit derde thema is een nieuwe werkgroep opgericht die zich focust op het scheppen van een innovatief klimaat. Deze werkgroep bekijkt welke randvoorwaarden nodig zijn om een innovatief klimaat in de regio te realiseren en gaat hier vervolgens mee aan de slag. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn het inrichten van een juiste IT structuur, de verbinding leggen met universiteiten/hogescholen en het aantrekken van investeerders.